1401/9/10 : پنجشنبه

اساسنامه


اساسنامه خانه موسیقی

بنام خدا

اساسنامه  خانه موسيقي

مقدمه:

به منظور:

- حفظ ميراث هنري كشور در بخش موسيقي,

-  ارتقاء كيفي و رشد ارزش هاي معنوي موسيقي ايراني و آثار مبتني بر فرهنگ ملي 

-  حمايت از حقوق قانوني و معنوي موسيقي دانان در نقاط مختلف كشور

- سمت وسو بخشيدن به فعاليت هاي موسيقي دانان و هنرجويان براي تداوم و ارتقاء سنن ملي موسيقي

- بارور ساختن استعدادهاي هنري در رشته موسيقي

- معرفي و عرضه موسيقي ايران به ملت هاي ديگر

كانون فرهنگي هنري خانه موسيقي به عنوان موسسه اي فرهنگي و هنري با اهداف صنفي ، تخصصی و غير سياسي متشكل از  دست اندركاران متعهد موسيقي كشور شامل مصنفين, نوازندگان ، خوانندگان, محققين, مدرسين ، سازندگان ساز ، ترانه سرایان و توليدكنندگان و پخش كنندگان آثار موسيقي که به انگيزه ترويج واشاعه و اعتلاي فرهنگ و هنر اصيل ايراني و اسلامي و بر اساس اهداف فرهنگي مطروحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با التزام به رعايت ضوابط حاكم بر تاسيس موسسات و مراكزفرهنگي هنري و بر طبق مشخصات و شرايط پيش بيني شده در اين اساسنامه تشكيل گرديده است .

تبصره : خانه موسیقی می تواند در آینده تخصص های دیگری را که مرتبط با موسیقی باشد به عضویت خوددرآورد .

 

فصل اول : كليات ، تعاريف، اهداف و موضوع فعاليت

ماده 1) نام کانون فرهنگي هنري," خانه موسيقي ايران " مي باشد كه در اين اساسنامه به اختصار "خانه موسيقي" ناميده مي شود.

ماده2) نوع كانون صنفی ، تخصصی ، غیرسیاسی، غير دولتي و غير انتفاعي است.

ماده3) سرمايه و تابعيت خانه موسيقي ايراني است.

ماده4) مدت فعاليت خانه موسيقي از تاريخ صدور مجوز و رسميت آن نامحدود است.

ماده 5) مركز اصلي و نشاني خانه موسيقي تهران, انتهای خیابان فاطمی غربی ، نرسیده به جمالزاده شمالی ، پلاک 284 می باشد .

ماده6) تغيير مركز اصلي و نشاني خانه موسيقي و نيز ايجاد دفتر نمايندگي و يا شعبه و نيز تعطيل آنها با تصويب هيئت مديره و با اطلاع قبلي و تاييد دبير خانه هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي بلامانع است.

ماده 7) خانه موسيقي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر خط مشي و اصول كلي سياست هاي فرهنگي هنري تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي فعاليت خواهد نمود.

ماده8) اهداف و موضوع فعاليت :

8-1) حفظ ميراث هنري كشور در زمينه موسيقي و تمهيدزمينه هاي اعتلاي آن.

8-2) ارتقاء كيفي و رشد ارزش هاي معنوي در موسيقي كشور.

8-3) حمايت از حقوق قانوني و معنوي موسيقي دانان ايراني در زمينه هاي مختلف موسيقي.

8-4) ترتيب برقراري همكاري و هماهنگي هاي مطلوب ميان موسيقي دانان و متوليان و مسئولان كشور.

8-5)سمت و سو بخشيدن به فعاليت هاي موسيقي دانان و هنرجويان ايراني به منظور تداوم حضور سنن ملي موسيقي در جامعه و شناسائي و باروري استعداهاي هنري جهت رشد موسيقي كيفي درايران.

8-6) ترتيب معرفي و نشر و ارائه موسيقي ايران در كليه زمينه ها به جوامع و ملل ديگر جهان . 

8-7) تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت هاي فني موسيقي دانان كشور از راه آموزش.

8-8) برگزاري سمينار و نشست هاي داخلي و بين المللي.

8-9)تلاش جدي بــه امر پژوهش در موسيقي قديم و نوين ايران جهت شناخت ظرفيت هاي موسيقي ملي .

8-10)برگزاري جشنواره هاي موسيقي در بخش هاي مختلف از جمله جوان, سنتي, نواحي و……..

8-11)حضور فعال در جشنواره هاي مختلف موسيقي در خارج از كشور به منظور معرفي و شناساندن موسيقي و موسيقي دانان ايراني و آشنايي با تحولات موسيقي در جهان.

8-12)كوشش درجهــت جمع آوري انواع موسيقــي مكتوب وشفاهــــي گذشته وحـال كه داراي ارزش هاي معنوي وكيفي لازم باشد.

8-13)ترتيب برنامه هاي اجرائي انواع موسيقي كه در اعتلاي فرهنگ موسيقي كشور نفش موثر داشته باشد.

8-14)همكاري در تولید و نشرآثار موسيقي و خلاقه موسيقي دانان ايراني به صورت صوتي , تصويري.

8-15)همكاري با وزارت فرهنگ وارشــاد اسلامي و سايــرسازمانهاي ذيربـط درجهت بــرقراري حمايت هاي قانوني و معنوي از موسيقي دانان كشور در زمينه هاي مختلف موسيقي و تامين امنيت شغلي آنان.

8-16)تسهيل امور موسيقي دانان در ارتباط با مراودات و مراجعات آنان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

8-17)همكاري در تدوين ديدگاه هاي بلند مدت و ميان مدت برنامه هاي موسيقي كشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير سازمان هاي ذيربط.

8-18) تعيين و تصويب چارچوب هاي مــدون وبررســـي و تصويــب صلاحيت هاي حرفــه اي موسيقي دانان جهت اشتغال به امر آموزش موسيقي در بخش خصوصي.

8-19)همكاري در بهبود سياست هاي توليد آثار موسيقي ونشرآنها.

8-20) حمايـت از گروه هاي مختلف موسيقي در كشور كه كيفيت مناسب و متفاوت دارند به ويژه گروه هاي جوان و نوآور كه در ارتقاء فرهنگ موسيقي موثر مي باشند.

8-21)همكاري در  تعليم موسيقي در مراكز رسمي آموزشي ( در سطوح دبيرستاني و دانشگاهي و كلاس هاي خصوصي) به منظور ارتقاء كيفيت آموزش در تهران و شهرستان ها.

8-22)تبادل اساتيد و گروه هاي موسيقي با مراكز آموزش ( علمي و فرهنگي ) كانون هاي فعال در بخش موسيقي در كشورهاي مختلف جهان با هماهنگي مسئولين مربوطه در چارچوب سياست هاي هنري كشور .

8-23) انجام فعاليت هاي پژوهشي هنري به منظور كمك به رشد و توسعه فرهنگ عمومي موسيقي در جامعه و ارائه نظرات به مسئولين اجرائي.

8-24)كوشش درجهت همكاري و هماهنگي با بخش هاي دولتـــي و خصوصــــي به منظور ايجاد دوره هاي آموزشي براي هنر جويان و هنر آموزان براي پرورش نيروهاي خلاق و مطلوب, جهت تامين نيازهاي موسيقي كشور.

8-25) تلاش براي انتشار نشريه موسيقي در چار چوب توسعه فرهنگ ملي.

8-26) تمهيد زمينه هاي لازم جهت برقراري حكميت در حل اختلافات اعضاء خانه موسيقي با اعضاء و طرف ديگر در صورت ارجاع طرفين.

8-27) تلاش در جهت تامين امور رفاهي اعضاء با حمايت مسئولين دولتي و بخش خصوصي.

8-28) تشكيل گروه هاي مختلف موسيقي و اجرای برنامه با توجه به سياست هاي هنري وكارشناسي.

8-29) تاسيس آرشيو صوتي , كتابخانه موسيقي سایت خبری و بانك اطلاعاتي موسيقي و موسيقي دانان ايران.

8-30) فعاليت در جهت ارائه خدمات مربوط به انتشار و ورود كتاب ,   C D  و نوار صوتي تصويري مناسب .

8-31) فراهم ساختن امكان تامين مراكز آموزشي موسيقي در همه سطوح در سراسر كشور توسط افراد ذيصلاح .

8-32) تاسيس شعبات خانه موسيقي در استان ها به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خانه موسيقي در سطح كشور با رعايت ماده  6 .

8-33)تهيه و توزيع لوازم و تجهيزات و مواد خام موردنياز نوازندگان و دست اندركاران استوديوهاي ضبط و موسسات توليد نوار موسيقي از داخل و خارج  كشور.

8-34) ارائه و عرضه محصولات صوتي و تصويري موسيقي و سازهاي ساخته شده در داخل كشور و كتب و آثار موسيقي ايراني .

8-35) تلاش جهت اجرا ، نشر و معرفی موسیقی و موسیقیدان آثار ايراني در خارج از كشور.

8-36) همكاري با وزارت فرهنــگ و ارشاد اسلامــي جهت نظارت بر فعاليت هاي آموزشــي آموزشگاه هاي آزاد و هنرستانهای موسيقي.

37-8) همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و تصويب مجوز نشر آثار موسيقي صوتي و تصويري و كتاب هاي موسيقي و رسانه های چند منظوره .

ماده 9) هرگونه تغيير در اهداف و موضوع فعاليت خانه موسيقي بايستي قبل از ثبت تغييرات به اطلاع و تاييد دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي برسد.

ماده 10)كليه فعاليت ها و اقدامات موسسه بايستي در چارچوپ قوانين و مقررات موضوعه كشوري و سياست هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هماهنگ با برنامه هاي فرهنگي وزارت و ارشاد اسلامي انجام پذيرد.

ماده 11) به منظور نيل به اهداف و موضوع فعاليت هاي پيش بينـي شــده در اساسنامــه ، خانه موسيقي مي تواند با رعايت مقررات مربوط به عمليات زير مبادرت نمايد :

11-1)  تدارك وسايل و ابزاركار و تهيه و تامين مواد و كالاهاي مورد نياز و تلاش به منظـور تامين هزينه هاي خانه موسيقي .

11-2) سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور بالا بردن سطح كارآيي و توانايي هاي خانه موسيقي.

11-3)انعقاد قرارداد و انجام مساعدت مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه .

11-4)تاسیس موسسات و شرکت های مرتبط با موضوع فعالیت .

ماده 12) هرگاه انجام برنامه ها و فعاليت هاي موسسه با وظايف و اختيارات برخي از سازمان ها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلابي و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد قبل از اجراي آن نسبت به كسب مجوز از سازمان و موسسه دولتي نهاد انقلابي يا وزارتخانه ذيربط اقدام خواهد شد .

فصل دوم : عضويت 

ماده 13) شرايط عمومي عضويت در خانه موسيقي به شرح ذيل مي باشد:

الف :اعضا, خانه موسيقي بايستي حائز شرايط زير باشند :

1) تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

2)  عدم سوءپيشينه كيفري موثر .

3) توانايي حرفه اي در يكي از رشته هاي نوازندگي ، خوانندگي ( فردي و جمعي ) ، آهنگسازي ، ساخت ساز ، توليد و پخش آثار موسيقي، مدرس موسيقي ، نت نويسي ، چاپ و انتشار كتب و مجلات موسيقي ،پژوهش موسيقي، صدابرداري در استوديو هاي ضبط موسيقي ، ترانه سرایی ، رهبري گروه همخواني و اركستر به تاييد شوراي عالي خانه موسيقي  براساس آيين نامه اي كه شوراي مذكور تدوين خواهد نمود.

4) پرداخت حق عضويت سالانه .

5) پذيرش اساسنامه خانه موسيقي و كليه مصوبات مجمع عمومي وآيين نامه هاي اجرايي آن .

تبصره : هيئت مديره مي تواند نسبت به اعطا عضويت افتخاري به شخصيت هاي علمي ، فرهنگي ، هنري و اجتماعي اقدام نمايد .

6) شرايط عضويت پيوسته ، وابسته و افتخاري طبق شرايط عضويت مندرج در آيين نامه عضويت مصوب خانه موسيقي و شرايط اختصاصي کانون های تخصصي مي باشد .

ب: موارد سلب عضويت :

1) عدم پايبندي به اساسنامه و ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي و مصوبات مجمع عمومي .

2) عدم پرداخت حق عضويت سالانه .

3) انجام اقداماتي كه مغاير با شئونات حرفه اي موسيقي دانان باشد.

تبصره : سلب عضويت به پيشنهاد هيئت مديره کانون مربوطه و تصويب هیئت مدیره خانه موسيقي ميسر مي باشد.

 

فصل سوم : اركان اصلي   

ماده 14) اركان اصلي خانه موسيقي به شرح زير است : 

هيئت موسس             مجمع عمومي            هيئت مديره

مدير عامل                 شوراي عالي             بازرسان      

 

هيئت موسس

ماده 15) وظايف هيئت موسس خانه موسيقي به شرح زير مي باشد : 

1) تدوين و تصويب اساسنامه .

2) كسب مجوز از مراجع ذيربط دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیربطدر صورت لزوم .

3) ثبت خانه موسيقي در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري .

4) ترتيب تشكيل اولين مجمع عمومي .

تبصره 1 : هيئت موسس پس از تصويب اساسنامه در نخستين نشست نسبت به انتخاب اعضا هيئت مديره،  شوراي عالي خانه موسيقي و مدير عامل اقدام خواهد كرد .

تبصره 2 : هيئت موسس تا انجام عضو گيري و تشكيل اولين مجمع وظايف مجمع عمومي و بازرسان را به عهده خواهد داشت .

تبصره 3 : هيئت موسس حداكثر ظرف يك سال از طريق هيئت مديره نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات هيئت مديره و شوراي عالي خانه موسيقي اقدام خواهدنمود .

5) هيئت موسس پس ازبرگزاري اولين مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره وبازرسان خانه موسيقي ، به عنوان موسسين وظيفه و مسئوليتي نداشته و كليه اسناد و مدارك مربوط را به هيئت مديره منتخب تسليم نموده و وظايف و اختيارات آن حسب مورد به ساير اركان اصلي منتقل مي شود .

مجمع عمومي

ماده 16) مجمـع عمومي عادي خانه موسيقـي كه متشكل از 5 نفر از اعضا ي پيوستــه هیئت مدیره هر يك از کانون های تخصصي و حرفه اي مختلف فعال در خانه موسيقي مي باشد ، حداقل یکبار در سال بنا بر دعوت هيئت مديره خانه موسيقي يا بازرسان و يا يك سوم اعضاي مجمع و حداكثر 15 روز پس از ارسال دعوت نامه تشكيل مي گردد.

16-1) در مجمع عمومي عادي هر کدام از اعضای شرکت کننده حق ارائه يك راي خواهد داشت

16-2 ) جلسات مجمع عمومي عادي با حضور دو سوم اعضا  رسميت خواهد يافت .

تبصره 1:چنانچه در نوبت اول تعداد اعضاي مجمع به حد نصاب لازم نرسد . به فاصله 15 روز هيئت مديره موظف است مجمع عمومي عادي نوبت دوم را تشكيل داده و اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسميت خواهد داشت.

16-3) تصميم هاي متخذه در هر يك از جلسات مجمع عمومي با اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 2: در مورد تصويب پيشنهادات براي تغيير مواد اساسنامه راي دو سوم اعضاي مجمع عمومي با رعايت ضوابط قانوني ملاك خواهد بود.

تبصره 3: در مورد انتخاب بازرس و هيئت مديره اكثريت نسبي ملاك و معتبر خواهد بود.

ماده 17) وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

17-1) تصويب حق عضويت سالانه.

17-2) بررسي چگونگي و عملكرد فعاليت هاي هيئت مديره.

17-3) بررسي عملكرد شوراي عالي موسيقي.

17-4) استماع گزارش بازرسان و تصويب تراز مالي.

17-5) تصويب سياست هاي كلي خانه موسيقي.

17-6) انتخاب اعضاء هيئت مديره.

17-7) تاييد اعضاء شوراي عالي خانه موسيقي به پيشنهاد هيئت مديره.

17-8) انتخاب بازرسان.

17-9) بررسي پيشنهادات براي تغيير مواد اساسنامه و تصويب آن با تصویب دوسوم واجدین حق رای با رعايت ضوابط قانوني.

17-10) تعيين و پرداخت هرگونه حقوق ، دستمزد و پاداش به اعضاي هيئت مديره،  شوراي عالي موسيقي و بازرسان

17-11 ) مجمع عمومی عادی با حضور دوسوم واجدین حق رای از هر کانون تخصصی رسمیت خواهد یافت .

17-12 ). چنانچه در نوبت اول تعداد اعضاي مجمع به حد نصاب لازم نرسد به فاصله 15 روز هيئت مديره موظف است مجمع عمومي عادي نوبت دوم را تشكيل داده و اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسميت خواهد داشت.

ماده18) مجمع عمومي فوق العاده :

18-1) مجمع عمومي به طور فوق العاده در هر زمان از سال به درخواست يك سوم اعضاءيا بازرس يا هيئت مديره و يا شوراي عالي خانه موسيقي تشكيل مي گردد .

تبصره: هيئت مديره موظف است ظرف يازده روز پس از دريافت درخواست نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد.

18-2) حد نصاب لازم براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده حضور دو سوم اعضاء خواهد بود و در صورتي كه حد نصاب لازم حاصل نگردد مجمع براي بار دوم با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات با اكثريت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

18-3) اختيارات مجمع عمومي به طور فوق العاده عيناً مانند اختيارات مجمع عمومي عادي است.

هيئت مديره

ماده 19) هئيت مديره خانه موسيقي مركب از 7 عضو اصلي و دو عضو علي البدل است كه از ميان اعضاي پيوسته کانون های تخصصي در مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند.

تبصره 1: انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره براي دوره هاي بعد بلامانع است

تبصره 2: علاوه بر اعضای اصلی دو نفر حائز آراء بیشتر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند .

19-1) هيئت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رییس ، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفربه عنوان دبير و يك نفر را به عنوان سخنگو انتخاب مي نمايد.

19-2) جلسات هيئت مديره بنا بر دعوت رييس و در غياب وي نايب رييس و حداقل  با حضور پنج نقر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات با اکثر آرای موافق اتخاذ مي گردد.

19-3) چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره سه جلسه متوالي غيبت غير موجه داشته باشند ، مستعفي شناخته شده و اولين عضو علي البدل جانشين آنان خواهد گرديد.

19-4) درصورت استعفاء يا سلب عضويت سه نفر از اعضاء هيئت مديره ، هيئت مذكور منحل اعلام و بنا بر دعوت رييس ، نايب رييس يا يكي از اعضاء هيئت مديره كه در سمت خود باقي است ، ظرف پانزده روز مجمع عمومي فوق العاده دعوت گرديده نسبت به تجديد انتخاب هيئت مديره اقدام خواهد نمود.

19-5 )هیئت مدیره در اولین دوره از بین اعضاء دعوت شده به وسیله هیئت موسس انتخاب خواهد شد 

 19-6 )درصورت استعفا یا سلب عضویت سه نفر از اعضا هیئت مدیره ، هیئت مذکور منحل اعلام و بنابر دعوت رییس ، نایب رییس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره که در سمت خود باقی است ظرف پانرده روز مجمع عمومی فوق العاده دعوت گردیده نسبت به تجدید انتخاب هیئت مدیره اقدام خواهد نمود . 

ماده 20) وظايف هيئت مديره خانه موسيقي:

20-1) سياستگزاري فعاليت هاي خانه موسيقي.

20-2) نظارت بر اجراي دقيق اساسنامه.

20-3) دعوت براي تشكيل مجامع عمومي.

20-4) تشكيل كميته هاي تخصصي و نهادهايي كه براي اداره امور خانه موسيقي ضروري تشخيص داده شود.

20-5) هماهنگي و نظارت جهت تدوين آيين نامه هاي داخلي و تشكيلات كميته هاي تخصصي و ساير نهادهاي وابسته.

20-6) انتخاب و عزل مدير عامل.

20-7) نظارت بر فعاليت هاي مديرعامل .

20-8) گشايش حساب هاي بانكي و تعيين دارندگان حق برداشت.

20-9) تشكيل شوراي داوري و نصب مشاور حقوقي.

20-10) تاسيس شعبات خانه موسيقي در استان ها و عنداللزوم در خارج از كشور.

20-11) برقراري ارتباط با نهادها و سازمانهاي فعال در زمينه موسيقي در داخل و خارج از كشور.

20-12)ترتيب  اجراي برنامه هاي موسيقي و برگزاري جشنواره ها در داخل و خارج از كشور.

20-13) چاپ و نشر مجله ، كتب و مقالات پژوهشي – علمي در زمينه  موسيقي ملي و جهاني .

20-14) ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه موسيقي ملي و موسيقيدانان ايراني.

20-15) ايجاد آرشيو صوتي – تصويري موسيقي و نت ها و كتب موسيقي.

20-16) ترتيب و ايجاد مراكز آموزش موسيقي با شيوه هاي علمي در زمينه موسيقي ملي و جهاني.

20-17) توليد و پخش موسيقي مطلوب در داخل و خارج از كشور.

20-18) فعاليت موثر در جهت ساخت و صدور سازهاي ايراني ، نت ها و كتب و آثار صوتي تصويري و وارد نمودن وسایل ، ابزار ، کتب و منابع تحقیقی ـ آموزشی مورد نياز موسيقيدانان و زمينه هاي وابسته به هنر موسيقي از جمله نوازندگان ، استوديوهاي ضبط و مراكز آموزش موسيقي.

20-19) ترتيب حضور هنرمندان ايراني در جشنواره ها ، كنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي موسيقي و برقراري ارتباط با نهادهاي هنري و هنرمندان ساير كشورها.

20-20) رسيدگي به تخلفات اعضاء و اجراي احكام داوري.

20-21) رسيدگي به امور رفاهي اعضاء و تشكيل نهادهاي رفاهي و تعاوني هاي مربوطه .

20-22) توجه و پي گيري در امور مربوط به تامين حقوق معنوي اعضاء از جمله حقوق مولفين و مصنفين.

20-23) تعيين حق عضويت اعضاء.

20-24) تعيين ميزان و ترتيبات كسب منابع مالي براي خانه موسيقي.

20-25) اجراي مصوبات شوراي عالي خانه موسيقي و ابلاغ موارد لازم الاجرا به مديرعامل.

20-26) تعيين نمايندگان خانه موسيقي در نهادها، شوراها ومراكزي كه با خانه موسيقي ارتباط دارند.

20-27) پيشنهاد اعضاء شوراي عالي خانه موسيقي به مجمع عمومي.

20-28) ارائه پيشنهاد تغيير در اعضاء شوراي عالي يا انحلال آن به مجمع عمومي .

20-29)تاسیس شرکت به منظور انجام فعالیت های مرتبط با مندرجات اساسنامه

مديرعامل

ماده 21) اعضاء هيئت مديره از بين خود يا خارج از آن يك نفر را به عنوان مديرعامل با اكثريت مطلق اعضاء حاضر براي مدت دو سال با حقوق و مزايا و اختيارات اجرايي معين در چارچوب و مصوبات هيئت مديره انتخاب مي نمايد.

تبصره 1: انتخاب مجدد مديرعامل براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره 2: مديرعامل در انجام وظايف محوله نسبت به هيئت مديره پاسخگو بوده و در قبال مجمع عمومي مسئوليت مشترك دارد.

ماده 22) وظايف مديرعامل :

22-1) ارائه طرح تشكيلاتي خانه موسيقي به هيئت مديره.

22-2) انجام كليه امور اجرائي در چارچوب مصوبات مربوطه .

22-3) نظارت بر ا مور مالي و اداري و تنظيم گزارش مالي و تراز ساليانه.

22-4) عزل و نصب كاركنان و تعيين حقوق و دستمزد و پاداش آنان .

22-5) عقد كليه قراردادهاي مربوط به خانه موسيقي در چارچوب اساسنامه و مصوبات مربوطه.

22-6) ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده به هيئت مديره.

شوراي عالي خانه موسيقي

ماده 23) هفت نفر از موسيقي دانان برجستـه ، متعهد ، خوش نام و فعــال  در عرصـــه موسيقي و در زمينه هاي مختلف موسيقي كه حداقل  سي سال سابقه فعاليت هنري در كشور داشته و عضو خانه موسيقي باشند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال به عنوان اعضاء اصلي و علي البدل شوراي عالي خانه موسيقي كه بالاترين مرجع تخصصي و فني خانه موسيقي است انتخاب مي شوند .

تبصره1: در اولين دوره انتخاب اعضاء شوراي عالي خانه موسيقي ، شرط عضويت در خانه موسيقي رعايت نمي گردد.

تبصره 2: در صورت احراز شرايط فوق ، عضويت اعضاي هيئت مديره در شوراي عالي موسيقي بلامانع مي باشد . 

23-1) جلسات شورا با حضور چهار نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت.

23-2) كسب حداقل چهار راي براي مصوبات شورا الزامي است.

23-3) شوراي عالي خانه موسيقي درنخستين نشست ازبين خود نسبت به انتخاب رييس ، نايب رييس ،سخنگو ، دبير و دونفر عضو  علي البدل اقدام مي نمايد.

23-4) غيبت غير موجه سه جلسه متوالي ، فوت و يا بيماري صعب العلاج و سفر بيش از شش ماه هر يك از اعضاء در حكم استعفا تلقي گرديده و يكي از اعضاء علي البدل به تشخيص رييس شورا جانشين او خواهد شد.

23-5) در صورت استعفاء عزل يا فوت بيش از دو نفر از اعضاء شورا منحل اعلام و هيئت مديره ظرف يك ماه نسبت به دعوت از مجمع عمومي فوق العاده و معرفي نامزدهاي شورا اقدام مي نمايد.

23-6) به منظور ايجاد هماهنگي ميان فعاليت هاي شوراي عالي خانه موسيقي و هيئت مديره يك نفر از اعضاء هيئت مديره بدون حق راي در جلسات شوراي عالي شركت مي كند.

ماده 24) وظايف شوراي عالي خانه موسيقي:

24-1) بررسي و تصويب صلاحيت متقاضيان عضويت در خانه موسيقي.

24-2) بررسی و تصویب لغو عضويت اعضاء به پيشنهاد هيئت مديره.

24-3) اعلام نظرات كارشناسي در مورد استعلام از جانب نهادهاي خانه موسيقي يا مراجع ديگر.

24-4) اعلام نظرات تخصصی و راهبردي مشورتي در كليه حوزه هاي موسيقي کشور.

24-5) ارائه توصيه هاي هنري و تخصصي به مجمع عمومي و هيئت مديره و مديرعامل در جهت ارتقاء كيفي فعاليت هاي خانه موسيقي.

بازرسان

ماده 25) مجمع عمومي از ميان نامزدهاي حاضر در جلسه مجمع يك نفر را به عنوان  بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد.

ماده 26) وظايف و اختيارات بازرسان:

26-1) انجام امور حسابرسي.

26-2) نظارت بر حسن جريان امور خانه موسيقي بر اساس اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

26-3) رسيدگي به دفاتر، اسناد ومدارك مالي و اداري.

26-4) رسيدگي به شكايات اعضاء از هيئت مديره و شوراي عالي موسيقي و مديرعامل و ارائه گزارش به مجمع عمومي.

26-5) دعوت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده .

26-6) گزارش عملكرد مالي خانه موسيقي به مجمع عمومي.

26-7) بازرس مي تواند در صورت تمايل در كليه جلسات هيئت مديره بدون حق رای شركت نمايد.

ماده 27) چنانچه بازرس اصلي به علل مختلف از جمله فوت ، استعفاء يا غيبت بيش از سه ماه وظايف محوله را به انجام نرساند بازرس علي البدل بنا به دعوت رييس هيئت مديره تا پايان دوره انتخابي يك ساله جانشين وي خواهد گرديد.

فصل چهارم : امور مالي، محاسباتي ، انحلال و تصفيه

ماده 28) منابع مالي

منابع مالي خانه موسيقي عبارتند از :

1) مبلغ                        ريال كه به عنوان سرمايه اوليه از سوي موسسان تامين و پرداخت خواهد شد.

2) حق عضويت اعضاء.

3)كمك هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

4) كمك هاي دريافتي از موسسات عمومي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي و قبول هبه .

5) در آمدهاي ناشي از فعاليت خانه موسيقي با توجه به اهداف فرهنگي هنري .

ماده 29) تصميم در خصوص انحلال با نصاب تعيين شده و اكثريت مقرر در اين اساسنامه با تصويب مجمع عمومي خانه موسيقي انجام خواهد گرفت و همزمان با انحلال ، يك يا چند نفر به عنوان مدير يا مديران تصفيه تعيين خواهند شد. مدير تصفيه مكلف است به حساب ديون و مطالبات خانه موسيقي رسيدگي و پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها گزارش تصفيه را به مجمع عمومي تسليم نمايد.

تبصره: پس از انحلال ، كليه اموال و دارايي هاي باقي مانده خانه موسيقي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار مي گردد.

ماده 30) سال مالي خانه موسيقي منطبق با سال شمسي و از ابتداي فروردين ماه هرسال آغاز و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود.

تبصره: در نخستين دوره تاسيس خانه موسيقي سال ما لي از زمان تاسيس آغاز و در پايان همان سال خاتمه مي يابد.

ماده 31) كليه اسناد مالي تعهد آور و قرار دادها و اسناد واوراق بانكي از قبيل چك ، سفته و برات با دو امضاي مدير عامل و مدیر امور مالی و یا یکی از دو امضای معرفی شده توسط هیئت مدیره و مهر خانه موسيقي معتبر بوده و ساير مكاتبات عادي با امضاي مدير عامل یاا رئیس هیئت مدیره   و مهر خانه موسيقي صادر خواهد شد.

ماده32) كليه اموال و دارايي هايي كه به خانه موسيقي تعلق گرفته يا بعداً به آن افزوده شود در دفاتر مربوطه به نام خانه موسيقي ثبت خواهد شد و در صورتي كه از محل فعاليت هاي آن در آمدي تحصيل شود، پس از وضع هزينه هاي جاري و قانوني و منظور نمودن قسمتي از آن به ذخيره احتياطي ، باقيمانده آن به مصرف هزينه هاي مربوط به توسعه و پيشبرد امور خانه موسيقي خواهد رسيد و عوايد حاصله بين اعضاء قابل تقسيم نيست.

ماده 33) هرگونه تغيير يا اصلاح مفاد اساسنامه يا تغيير در موسسات ، هيئت مديره و مديرعامل و اعضاي خانه موسيقي بايستي قبل از ثبت به تاييد دبيرخانه هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي برسد.

ماده 34) در باره مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق مقررات قانوني حاكم بر موسسات غير تجاري و ضوابط تاسيس موسسات و مراكز فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتار خواهد شد.

تبلیغات