انتخابات هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی برگزار شد

نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون ناشران بعد از ظهر امروز(شنبه) در ساختمان فاطمی برگزار شد.

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی کانون های خانه موسیقی

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی کانون های خانه موسیقی

نوبت دوم مجمع عمومی جهت انتخابات هیئت مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی از هفته جاری آغاز می شود.


انتخابات تعیین می کند چه افرادی می توانند خانه موسیقی را اداره کنند

داریوش پیرنیاکان:

انتخابات تعیین می کند چه افرادی می توانند خانه موسیقی را اداره کنند

دبیر و سخنگوی خانه موسیقی گفت: انتخابات تعیین می کند که چه افرادی می توانند بیایند و خانه موسیقی...
feed

آلبوم های موسیقی


خاطره ها
feed

کتاب های موسیقی


فریاد خزان