خانه موسيقي فردا نشست ماهيانه نخواهد داشت

نشست بعدي در مهرماه/

خانه موسيقي فردا نشست ماهيانه نخواهد داشت

نشست ماهيانه خانه موسيقي به دليل برگزاري جشن ساليانه اين نهاد در نیمه دوم شهريور ماه، فردا یکشنبه 30شهریور برگزار نمي شود.

جلسات هیات مدیره کانون های تخصصی برگزار می شود

در محل ساختمان جدید/

جلسات هیات مدیره کانون های تخصصی برگزار می شود

برنامه جلسات هیات مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی که قرار است مهرماه 1393 در محل جدید این نهاد...


کمک نیکوکاران به بیماران جذامی شهر مهاباد

اقدام خیر خواهانه خواننده پیشکسوت ایران/

کمک نیکوکاران به بیماران جذامی شهر مهاباد

شهرام ناظری، خواننده پیشکسوت مردمی در جلسه ای که به دعوت وی در روزنامه شرق برگزار شد به همراه جمعی...
feed

آلبوم های موسیقی


زیر باران
feed

کتاب های موسیقی


آموزش سنتور نوازی مدرن