1400/2/19 : یکشنبه
کد خبر : 100694
تاریخ ارسال : 1391/04/24    ساعت ارسال :

در جلسه روز چهارشنبه/

پرونده های متقاضیان عضویت کانون سازندگان ساز بررسی شد

جلسه بررسی پرونده متقاضیان عضویت درکانون سازندگان ساز، روز چهاشنبه با حضور مدیرعامل خانه و مشاوران وی برگزار شد.
پرونده های متقاضیان عضویت کانون سازندگان ساز بررسی شد

جلسه بررسی پرونده متقاضیان عضویت درکانون سازندگان ساز، روز چهاشنبه با حضور مدیرعامل خانه و مشاوران وی برگزار شد.

به گزارش سایت خانه، در این جلسه که با حضور حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی) و یوسف پوریا، بیاض امیرعطایی و فرمان مرادی(مشاوران مدیرعامل) روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد و پرونده 13 متقاضی عضویت در کانون سازندگان ساز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بررسی سوابق متقاضیان و مشاهده نمونه ساز های ساخته شده توسط ایشان و گفتگو با آنان 3 نفر به عنوان وابسته یک و 6 نفر وابسته دو تعیین سطح شدند و 3 نفر دیگر نیز به عنوان عضو دوستدار شناخته شدند.
تبلیغات