1400/2/19 : یکشنبه
کد خبر : 100671
تاریخ ارسال : 1391/04/10    ساعت ارسال :

در جلسه مدیر عامل و مشاوران/

پرونده های رسیده به کانون ساز سازان بررسی شد

مدیر عامل خانه موسیقی به اتفاق سه تن از مشاوران در جلسه ای به پرونده های رسیده به کانون سازندگان ساز رسیدگی کردند.
پرونده های رسیده به کانون ساز سازان بررسی شد

مدیر عامل خانه موسیقی به اتفاق سه تن از مشاوران در جلسه ای به پرونده های رسیده به کانون سازندگان ساز رسیدگی کردند.

به گزارش سایت خانه، این جلسه با حضور حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی)، یوسف پوریا، فرمان مرادی و بیاض امیر عطایی(مشاوران مدیر عامل) روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد و پرونده 16 نفر از متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که از متقاضیان عضویت و بیمه دعوت شده بود، پس از بررسی نمونه آثار و پرونده های آنها 3 نفر به عنوان وابسته یک و 8 نفر وابسته دو تعیین سطح شدند. همچنین از سه نفر دیگر برای آزمون مجدد دعوت بعمل آمد و با عضویت 2 نفر نیز موافقت نشد.

لازم به توضیح است، به علت بروز مسائل و مشکلات پیش آمده از سوی هیئت مدیره کانون سازندگان ساز و عدم تمکین این هیئت از قوانین و مصوبات موجود با تصویب هیئت مدیره مقرر شد به منظور معطل نماندن مسائل و امور مربوط به این کانون،مدیرعامل با همکاری مشاوران متخصصی که سابقه و تجربه مدیریت در این کانون را دارند به تقاضاهای عضویت،بیمه و دیگر مسائل کانون سازسازان رسیدگی کنند.

جلسه گذشته رسیدگی به پرونده متقاضیان عضویت در کانون ساز سازان نیز در تاریخ 24 خرداد ماه تشکیل شده بود.تبلیغات