1400/3/30 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1400/03/18    

حسن ریاحی:

علی مرادخانی یک مدیر عاشق موسیقی بود

حسن ریاحی(عضو شورای عالی خانه موسیقی) گفت: زنده یاد مرادخانی یک مدیر عاشق موسیقی و خدمتگزار واقعی به فرهنگ و هنر کشور بود. قلب او همیشه برای هنر و هنرمندان این مرز و بوم می تپید.
علی مرادخانی یک مدیر عاشق موسیقی بود

حسن ریاحی(عضو شورای عالی خانه موسیقی)  گفت: زنده یاد مرادخانی یک مدیر عاشق موسیقی و خدمتگزار واقعی به فرهنگ و هنر کشور بود. قلب او همیشه برای هنر و هنرمندان این مرز و بوم می تپید.

 

به گزارش سایت خانه، حسن ریاحی(عضو شورای عالی خانه موسیقی) در باره ویژگی های شخصیتی زنده یاد علی مرادخانی گفت: زنده یاد مرادخانی یک مدیر عاشق موسیقی و خدمتگزار واقعی به فرهنگ و هنر کشور بود. قلب او همیشه برای هنر و هنرمندان این مرز و بوم می تپید.

 

همه می دانیم او در هر پست و سمتی که بود سعی داشت تا جایی که می تواند بلکه بسیار بیشتر از حیطه مسئولیت اش برای هنرمندان کاری انجام دهد تا گره ای از مشکلات هنرمندان گشوده شود و هنر ایران به تعالی برسد.

 

ایشان یکی از دوره های طولانی مسئولیت اش را در مرکز موسیقی وزارت ارشاد گذراند و تاثیرات مثبتی که روی موسیقی ایران در آن زمان داشت بر کسی پوشیده نیست. همانطور که زمان مسئولیت اش در موزه موسیقی و معاونت امور هنری وزارت ارشاد نیز منشا کارهای مفید و قدم های مثبت بود.

 


برای ایشان از خداوند متعال آرزوی آرامش و برای دوستان و خانواده ایشان آرزوی صبر دارم. روحش شاد!تبلیغات