1400/3/30 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1400/03/17    

مرادخانی همواره در فکر خادمان فرهنگ و هنر بود

محمدسریر، عضو شورای عالی خانه موسیقی در پیامی درگذشت علی مرادخانی مدیرعامل موزه موسیقی و معاون سابق امور هنری وزارت ارشاد را تسلیت گفت.
مرادخانی همواره در فکر خادمان فرهنگ و هنر بود

محمدسریر، عضو شورای عالی خانه موسیقی در پیامی درگذشت علی مرادخانی مدیرعامل موزه موسیقی و معاون سابق امور هنری وزارت ارشاد را تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، محمدسریر، عضو شورای عالی خانه موسیقی گفت: خبر فقدان جناب آقای علی مرادخانی را امروز صبح شنیدم و بسیار متاثر شدم. درگذشت دوست و معاون هنری سابق وزارت ارشاد را به تمام دوستان و یاران تسلیت گفته و یاد خاطره او را گرامی می داریم.

 

آقای مرادخانی همواره در فکر همکاران دوستان و کسانی که خدماتی به جامعه فرهنگی و هنری انجام می دادند، بودند و در هر شرایطی به نحوی از خدمات آنان قدردانی می کردند.

 

یادش همواره گرامی و در خاطر ما خواهد ماند.
تبلیغات