1400/3/30 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1400/03/17    

ستون محکم فرهنگ و هنر از میان ما رفت

داود گنجه ای، عضو شورای عالی خانه موسیقی درباره زنده یاد علی مرادخانی گفت: علی مرادخانی ستون محکم فرهنگ و هنر کشور و مردی که برای هنر بخصوص موسیقی ایران زحمات فراوانی کشیده بود از میان ما رفت.
ستون محکم فرهنگ و هنر از میان ما رفت

داود گنجه ای، عضو شورای عالی خانه موسیقی درباره زنده یاد علی مرادخانی گفت: علی مرادخانی ستون محکم فرهنگ و هنر کشور و مردی که برای هنر بخصوص موسیقی ایران زحمات فراوانی کشیده بود از میان ما رفت.

 

به گزارش سایت خانه، داود گنجه ای، عضو شورای عالی خانه موسیقی ایران با تاثر فراوان برای درگذشت علی مرادخانی گفت: "آمد به سرم از آنچه می ترسیدم"؛علی مرادخانی ستون محکم فرهنگ و هنر کشور و مردی که برای هنر بخصوص موسیقی ایران زحمات فراوانی کشیده بود از میان ما رفت.

 

او همواره با عشق و علاقه برای هنر ایران کار کرد و همواره در دل و جان ما جای دارد. اثرات خدماتی که طی سال ها برای موسیقی انجام داده بود همواره برای ما و نسل های آینده نمایان است. اگر چه رفتن مرادخانی بسیار زود بود اما از خود نام نیک بر جای گذاشت.

 

این ضایعه را باید به همه هنرمندان موسیقی، مسئولان و همچنین خانواده عزیز آقای مرادخانی تسلیت بگویم. جای او در فرهنگ و هنر کشور همیشه خالی ست یادش گرامی باد.

 تبلیغات