1400/3/30 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1400/02/20    

داود گنجه ای، عضو شورای عالی خانه موسیقی:

موسیقی ایران خواننده ای با وقار را از دست داد

داود گنجه ای(عضو شورای عالی خانه موسیقی) در پی درگذشت عبدالوهاب شهیدی گفت: موسیقی ایران امروز خواننده ای توانا و باوقار را از دست داد.
موسیقی ایران خواننده ای با وقار را از دست داد

داود گنجه ای(عضو شورای عالی خانه  موسیقی) در پی درگذشت عبدالوهاب شهیدی گفت: موسیقی ایران امروز خواننده ای توانا و باوقار را از دست داد.

 

به گزارش سایت خانه، داود گنجه ای(عضو شورای عالی خانه  موسیقی) در پی درگذشت عبدالوهاب شهیدی، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران گفت: ایشان استاد یگانه و بازمانده از موسیقی قدیم و ملی ما بودند و من امروز با شنیدن خبر درگذشتشان بسیار ناراحت شدم و این ضایعه را به همه هنردوستان این مرز و بوم تسلیت می گویم.

 

گنجه ای افزود: ایشان مردی بسیار با سواد، موقر و مهربان بودند که آثار ارزنده ای از خود بجای گذاشتند که یادگار ایشان در سال های پیش رو برای جوانان و علاقمندان به موسیقی ایرانی خواهد بود.

 

عضو شورای عالی خانه موسیقی گفت: استاد شهیدی دارای صدایی گیرا و گرم بودند که آثار ایشان را با گروه استاد پایور از یاد نمی بریم. موسیقی ایران امروز خواننده ای توانا و باوقار را از دست داد و به سهم خود این ضایعه را به جامعه موسیقی و خانواده ایشان تسلیت می گویم.

 

عبدالوهاب شهیدی، خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی صبح دوشنبه 20 اردیبهشت در سن 99 سالگی دارفانی را وداع گفت.تبلیغات