1400/2/19 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1400/02/05    

اکبر محمدی:

باید رشته دانشگاهی تدریس موسیقی دایر شود

اکبر محمدی(نوازنده و مدرس کلارینت)در خصوص وضعیت تدریس موسیقی در کشور گفت: برای بهبود وضعیت مدرسان باید در مراکز دانشگاهی، تدریس موسیقی بصورت رشته ای جداگانه بوجود بیاید.
باید رشته دانشگاهی تدریس موسیقی دایر شود

اکبر محمدی(نوازنده و مدرس کلارینت)در خصوص وضعیت تدریس موسیقی در کشور گفت: برای بهبود وضعیت مدرسان باید در مراکز دانشگاهی، تدریس موسیقی بصورت رشته ای جداگانه بوجود بیاید.

 

اکبر محمدی(نوازنده و مدرس کلارینت)در خصوص وضعیت تدریس موسیقی در کشور گفت: برای بهبود وضعیت مدرسان باید در مراکز دانشگاهی، تدریس موسیقی بصورت رشته ای جداگانه بوجود بیاید.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، آزمون صلاحیت تدریس از سال گذشته توسط خانه موسیقی ایران برگزار می شود. بهره گیری از چندین استاد مجرب که سال ها نه تنها در حوزه اجرا که در حوزه تدریس موسیقی فعالیت داشته و با زوایای مختلف امر تدریس موسیقی به عنوان یکی از پیچیده ترین فعالیت های موسیقی آشنا هستند، منجر پربار شدن این آزمون ها شده است. همزمان با شیوع ویروس کرونا این آزمون ها بطور مستمر و بصورت آنلاین برگزار می گردد تا خللی در امر صدور کارت صلاحیت تدریس خانه موسیقی ایجاد نگردد. در همین راستا بر آن شدیم تا نظر برخی از استادانی که در ماه های اخیر در آزمون صلاحیت تدریس با خانه موسیقی همکار بودند را جویا شویم.

 

اکبر محمدی، نوازنده و مدرس کلارینت و یکی دیگر از داوران آزمون های صلاحیت تدریس در خصوص وضعیت تدریس موسیقی در کشور گفت:  وضعیت نا بسامان و مدیریت نشده علیرغم تحصیلات دانشگاهی بصورتی است که حتی علاقه ذاتی در حوزه تدریس مشاهده نمی شود. بدین معنی که مدرسان در صورت فراگیری صحیح، آموخته های خودشان را هم نمی توانند به هنرجو منتقل کنند.

 

وی افزود: در تمام کشور ها رشته ای به نام معلمی یا تدریس در سطح دانشگاهی دایر است که می تواند تا حدود زیادی این نقص را برطرف کند ولی در ایران این رشته وجود ندارد. مدرسان جوان باید این تجربه را با طی کردن مدت معینی یا حتی چند ترم زیر نظر اساتید مطرح و شاخص در زمینه کاری خود بدست آورند.

 

اکبر محمدی در خصوص راهکارهایی برای بهبود وضعیت مدرسان گفت: برای بهبود وضعیت مدرسان باید توسط متولیان امردر مراکز دانشگاهی، تدریس موسیقی بصورت رشته ای جداگانه بوجود بیاید. مدرسان هم قبل از آزمون ها باید تاییدیه گذراندن دوره های آموزشی را کس کنند و سپس به آزمون ها معرفی شوند.

 

وی در خصوص نقش خانه موسیقی در برگزاری آزمون های صلاحیت تدریس مدرسان موسیقی گفت: خانه موسیقی به عنوان متولی این آزمون ها می تواند قدم اول را در پیشبرد این امر مهم بر عهده گیرد.تبلیغات