1400/7/2 : جمعه

کانون پژوهشگران


پرونده های رسیده به کانون پژوهشگران بررسی شد

در نخستین جلسه سال جدید/

پرونده های رسیده به کانون پژوهشگران بررسی شد

در نخستین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سال جدید، به پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

جلسه کانون پژوهشگران برگزار شد

جلسه کانون پژوهشگران برگزار شد

آخرین جلسه کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سال جاری، روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل و پرونده 2 نفر از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.

مزار هنرمندان موسیقی در سراسر کشور شناسایی می شود

با همکاری کانون پژوهشگران/

مزار هنرمندان موسیقی در سراسر کشور شناسایی می شود

مزار تمامی هنرمندان موسیقی در سطح کشور شناسایی و پلاک مخصوص خانه موسیقی بر آنها نصب می شود.

هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز گذشته جهت بررسی پرونده های رسیده به این کانون تشکیل جلسه داد.

آسیب شناسی؛ پژوهشی دیگر

به انگیزه برگزاری نشست پژوهشی در خانه هنرمندان/

آسیب شناسی؛ پژوهشی دیگر

وظیفه نهادهای پژوهشی رسیدگی به آسیب های موجود و اولویت بندی آنها است تا بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به خلاءهای موجود در خصوص تولید مطالب پژوهشی به پژوهشگران قابل سفارش داده شود.

روز ثبت ردیف موسیقی دستگاهی تعیین می شود

توسط کانون پژوهشگران/

روز ثبت ردیف موسیقی دستگاهی تعیین می شود

هیئت مدیره کانون پژوهشگران در شانزدهمین جلسه خود تصویب کرد یک روز را به عنوان "روز ثبت ردیف موسیقی دستگاهی" تعیین کرده و به هیئت مدیره اصلی خانه ارائه دهد.

تبادل مباحث پژوهشی موسیقی با کشورهای همسایه

کانون پژوهشگران تصویب کرد/

تبادل مباحث پژوهشی موسیقی با کشورهای همسایه

هیئت مدیره کانون پژوهشگران در آخرین جلسه خود تصویب کرد که با کشور های همجوار در حوزه موسیقی تبادل مباحث پژوهشی انجام شود.

جدول ارزشیابی عضویت کانون پژوهشگران اصلاح می شود

جدول ارزشیابی عضویت کانون پژوهشگران اصلاح می شود

هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران روز گذشته در جلسه خود تصویب کرد تا در جدول ارزشیابی عضویت این کانون تعییراتی ایجاد شود.

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

روز سه شنبه در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل و به مسائل کانون رسیدگی شد.

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

نهمین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز سه شنبه در ساختمان صبا تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

پژوهشگاه فرهنگ و هنر از طرحهای پژوهشی استقبال می کند

در جلسه کانون پژوهشگران اعلام شد/

پژوهشگاه فرهنگ و هنر از طرحهای پژوهشی استقبال می کند

هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، صبح سه شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و طی آن مسائل مختلف کانون مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش مقالات تخصصی در سایت خانه موسیقی

هیئت مدیره کانون پژوهشگران تصویب کرد/

افزایش مقالات تخصصی در سایت خانه موسیقی

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، صبح سه شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و طی آن مقرر گردید مقالات تخصصی از سوی این کانون در اختیار سایت خانه موسیقی قرار گیرد.

تبلیغات