1400/2/19 : یکشنبه

محمدرضا لطفی


محمدرضا لطفی، نوازنده تار و آهنگساز (تولد ۱۷ دی ۱۳۲۵ – درگذشت ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳)

تبلیغات