1400/2/16 : پنجشنبه

عطا جنگوک


عطا جنگوک، نوازنده و مدرس تار و سه تار (تولد 1327 - درگذشت 1 اردیبهشت 1389)

تبلیغات