1398/7/27 : شنبه
تاریخ ارسال : 1398/04/02    

مهلت ثبت نام تا 12 تیرماه/

ثبت نام بیمه تکمیلی آغاز شد

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث سال 98 - 99 از تاریخ 1 تا 12 تیرماه 1398 آغاز شد.
ثبت نام بیمه تکمیلی آغاز شد

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث سال 98 - 99 از تاریخ 1 تا 12 تیرماه 1398 آغاز شد.

اعضای محترم خانه موسیقی برای استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی می توانند براساس قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه سرمد از تاریخ 98/04/01 تا 98/04/12 با مراجعه به وب سایت صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir   ثبت نام و از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند.

اعضا با پرداخت بخشی از حق بیمه کل، مشمول بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی می شوند و مابقی هزینه برعهده صندوق اعتباری هنر است.

خدمات بیمه تکمیلی همانند سال گذشته در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با پوشش ها و حق بیمه متفاوت ارائه می شود. براین اساس متقاضیان می توانند با انتخاب یکی از طرح ها، افراد تحت تکفل خود را نیز در همان طرح ثبت نام کنند.

تمامی خدمات بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه بیمانو به اعضاء ارائه می شود.

لازم به یادآوری است؛ بر اساس مقررات، ارائه هرگونه خدمات منوط به  پرداخت حق عضویت  و داشتن کارت عضویت معتبر خانه موسیقی و همچنین عضویت در صندوق اعتباری هنر است.

ثبت نام بیمه تکمیلی در یک مرحله (بدون تمدید) انجام خواهد پذیرفت و ضروری است اعضاء محترم به اطلاعیه های مربوطه و آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی در سایت صندوق اعتباری هنر توجه نموده و در مهلت مقرر نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات