1398/6/29 : جمعه
تاریخ ارسال : 1398/02/30    

آغاز صدور کارت های هوشمند اعضای خانه موسیقی

صدور کارت هوشمند اعضای خانه موسیقی ایران با تکمیل مشخصات عضویت در «سامانه جامع هنرمندان موسیقی» آغاز شد.
آغاز صدور کارت های هوشمند اعضای خانه موسیقی

صدور کارت هوشمند اعضای خانه موسیقی ایران با تکمیل مشخصات عضویت در «سامانه جامع هنرمندان موسیقی» آغاز شد.

به گزارش سایت خانه، صدور کارت هوشمند عضویت خانه موسیقی ایران از ابتدای سال 98 آغاز شده است و اعضای خانه موسیقی پس از تکمیل مشخصات خود در «سامانه جامع هنرمندان موسیقی» و همچنین تمدید عضویت می توانند کارت های خود را دریافت نمایند.

با صدور کارت های جدید، کارت های کاغذی قبلی تا پایان زمان ذکر شده در پشت کارت اعتبار خواهد داشت و اعضا باید کارت جدید خود را از واحد صدور کارت دریافت نمایند.

تمدید کارت های عضویت بصورت سالیانه خواهد بود و امکان پرداخت حق عضویت بیشتر از یک سال وجود ندارد.

تمدید کارت خانه موسیقی و استفاده از خدماتی نظیر بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و ... با پرداخت حق عضویت سالیانه میسر است و از همه اعضا خواسته می شود در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق عضویت سالیانه و تکمیل مدارک پرونده خود به سایت سامانه جامع هنرمندان موسیقی با آدرس http://iranhmusic.ir/crm مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است با راه اندازی درگاه اینترنتی پرداخت در سایت http://iranhmusic.ir/crm/، پرداخت حق عضویت تنها از این سایت امکان پذیر است و اعضا از مراجعه حضوری و پرداخت نقدی اجتناب نمایند.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات