1398/11/9 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1398/02/24    

تا پایان بهار سال جاری/

حق عضویت خانه موسیقی افزایش می یابد

حق عضویت خانه موسیقی ایران تا پایان فصل بهار سال جاری افزایش خواهد داشت.
حق عضویت خانه موسیقی افزایش می یابد

حق عضویت خانه موسیقی ایران تا پایان فصل بهار سال جاری افزایش خواهد داشت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، حق عضویت سالیانه خانه موسیقی ایران که در حال حاضر پانصد هزار ریاد(پنجاه هزار تومان) است، با تصویب شورای عالی و هیئت مدیره تا پایان فصل بهار سال جاری افزایش خواهد یافت.

هیئت مدیره خانه موسیقی جهت پیشنهاد مصوب کرد حق عضویت یکصدهزارتومان بعلاوه هزینه صدور کارت بیست هزارتومان (جمعا یکصد و بیست هزار تومان) باشد.

حق عضویت خانه موسیقی از سال 1391 افزایشی نداشته است. سال 1391 نیز با پیشنهاد هیئت مدیره خانه موسیقی و تصویب شورای عالی حق عضویت از بیست هزار تومان به پنجاه هزار تومان افزایش یافت.

تمدید کارت خانه موسیقی و استفاده از خدماتی نظیر بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و ... با پرداخت حق عضویت سالیانه میسر است و از همه اعضا خواسته می شود در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق عضویت سالیانه و تکمیل مدارک پرونده خود به سایت سامانه جامع هنرمندان موسیقی با آدرس http://iranhmusic.ir/crm مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است با راه اندازی درگاه اینترنتی پرداخت در سایت http://iranhmusic.ir/crm/، پرداخت حق عضویت تنها از این سایت امکان پذیر است و اعضا از مراجعه حضوری و پرداخت نقدی اجتناب نمایند.

بدیهی است قبل از اعلام رسمی افزایش حق عضویت، موضوع باید در مجمع عمومی خانه موسیقی طرح و تصویب شود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات