1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1398/02/16    

آموزش گیتار کلاسیک

تالیف امیر ساسان اعتمادی
 آموزش گیتار کلاسیک

تالیف امیر ساسان اعتمادی


در این کتاب سعی شده تا هنرجویان ابتدا با مقدمات تئوری موسیقی و نحوه صحیح اجرای ساز آشنا شوند، سپس با استفاده از قطعات ایرانی که برای گیتار کلاسیک تنظیم شده در کنار قطعات دیگر، هنرجو بتواند ارتباط بهتری با موسیقی برقرار کند و بتواند درک مناسبی از ریتم، تنالیته، جمله بندی و علائم موسیقی داشته باشد.

کتاب آموزش گیتار کلاسیک شامل هفت فصل با عناوین مقدماتی از تئوری موسیقی، آشنایی با گیتار، حالت گرفتن گیتار، تمرینات روزانه و نحوه گرم کردن انگشتان، واژه های موسیقی و اصطلاحات مورد استفاده در گیتار، مقدمات اجرا و قطعات است.

نشر آوازتبلیغات