1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1398/01/18    

«دریاچه قو» برای سنتور منتشر شد

کتاب «دریاچه قو»، آثار بزرگان موسیقی جهان برای سنتور با تنظیم محسن حسینی منتشر شد.
«دریاچه قو» برای سنتور منتشر شد

کتاب «دریاچه قو»، آثار بزرگان موسیقی جهان برای سنتور با تنظیم محسن حسینی منتشر شد.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، این کتاب که به همراه سی دی منتشر شده است به نت نگاری یازده قطعه از آثار آهنگسازانی همچون بتهوون، موتسرت، باچ، چاکوفسکی، برامس، پاگانینی، بونچیلی، و چارلی چاپلین برای سنتور اختصاص دارد.

 

محسن حسینی(تنظیم کننده این کتاب) سعی کرده از تمام ظرفیت های صوتی ساز سنتور در شکل رایج استفاده کند و معتقد است اینگونه قطعات به دلیل تحرک فراوان مضراب در جهات مختلف تاثیر فراوانی بر افزایش تکنین نوازندگی خواهند داشت و این قطعات اتود های خوبی برای نوازندگان هستند.

 

کتاب دریاچه قو توسط نشر خنیاگر منتشر و به بازار عرضه شده است.تبلیغات