1400/9/8 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1397/12/20    

نامگذاری یک میدان در شهر پاوه به نام «دف»

میدانی در پاوه، یکی از شهرهای استان کرمانشاه ″دف″ نام گرفت.
نامگذاری یک میدان در شهر پاوه به نام «دف»

میدانی در پاوه، یکی از شهرهای استان کرمانشاه "دف" نام گرفت.

جهانبخش لطف الهی (رییس شورای شهر پاوه) از نامگذاری میدانی در این شهر به نام "دف" خبر داده است.

در آبان‌ماه امسال به مناسبت هفته وحدت با حضور ۲۰۰ دف نواز، از بزرگترین "دف" جهان در شهر پاوه رونمایی شد و حال میدانی که این دف در آن نصب شده، میدان "دف" نام گرفته است.

 رییس شورای شهر پاوه پیش‌تر در اینباره گفته است: باتوجه به نگاهی که شورای شهر پاوه به آئین‌ها و مراسمات و سنن مردم دارد بنا به درخواست مدیرعامل خانه دف پاوه مبنی برنصب نمادی بزرگ از دف در یکی از میادین شهر پاوه در راستای حفظ و توجه به این سازه آئینی مردم منطقه که در برنامه‌های آئینی جایگاه ویژه‌ای دارد، شورای شهر پاوه با مصوبه‌ای این امر را محقق کرد.

پاوه یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه است که در مجاورت مرز ایران و خارج (اقلیم کردستان) قرار دارد و به دلیل ساختار پلکانی به شهر هزارماسوله مشهور است.

منبع : ایلناتبلیغات