1398/4/26 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1397/11/16    

فراخوان نخستین جایزه سال حقوق شهروندی

نخستین جایزه سال حقوق شهروندی توسط دانشگاه علامه طباطبایی و همکاری نهاد های فرهنگی برگزار می شود و فراخوان این جایزه منتشر شد.
فراخوان نخستین جایزه سال حقوق شهروندی

نخستین جایزه سال حقوق شهروندی توسط دانشگاه علامه طباطبایی و همکاری نهاد های فرهنگی برگزار می شود و فراخوان این جایزه منتشر شد.


به گزارش سایت خانه موسیقی، نخستین جایزه سال حقوق شهروندی با هدف زمینه سازی گسترش اجرا، تشویق، و ترغیب به رعایت، آگاهی بخشی و افزایش حساسیت عمومی توسط دانشگاه علامه طباطبایی و همکاری نهاد های فرهنگی برگزار می شود.


هدف از این جایزه رصد و بررسی کلیه تصمیمات، اقدامات و آثار مرتبط با حوزه حقوق شهروندی و در نتیجه تشویق استمرار اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی است که این جایزه به صورت سالیانه با بررسی اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، سمن ها، آرای قضایی، آثار علمی-فرهنگی و هنری و فعالان اجتماعی اعطا می شود.

این جایزه به آثار هنری و یا هنرمندانی تعلق می گیرد که به موارد ذیل پرداخته باشند:


1-حقوق ملت، ذکر شده در منشور حقوق شهروندی مانند حق انتخاب در آزادی شغل و حرفه، حق آزادی تشکل ها، حق بر مشارکت فرهنگی، حق آزادی بیان، حق سلامت و محیط زیست سالم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و ...


2-حق ها و آزادی های تثبیت و تضمین شده در نظام حقوقی ایران


3-نقد آسیب شناسی  و نگاه اصلاحی به رویه های ناصحیح اجرایی در نقض حقوق شهروندی


4-اهتمام در گسترش کرامت انسانی و توجه به اصول مورد احترام قانون اساسی


5-نقش رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی در پایش و ارزیابی فعالیت های سیاستمداران و مدیران دستگاه های اجرایی و حمایت از نظارت عمومی شهروندان


6-تلاش در صیانت و احقاق حق ها و آزادی هنرمندان و حقوق صنفی آنها

 


آثار هنرمندانی که  (از تاریخ 29 آذر 1395 تا 29 آذر 1397) اقدامات موثری در گسترش و صیانت از حقوق شهروندی داشته اند باید حداکثر تا تاریخ آخر بهمن ماه 1397 به دبیرخانه جایزه ارسال شود.

 

لازم به توضیح است، اعضا و هنرمندانی که در زمینه های فوق دارای اثر یا آثاری هستند تا موعد اعلام شده به خانه موسیقی مراجعه نمایند.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات