1398/3/30 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1397/10/10    

اعضای خانه موسیقی نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه جامع اقدام کنند

با توجه به راه اندازی سامانه جامع هنرمندان از تمامی اعضای خانه موسیقی درخواست می شود با مراجعه به سامانه نسبت به تکمیل پروفایل عضویت خود اقدام نمایند.
اعضای خانه موسیقی نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه جامع اقدام کنند

با توجه به راه اندازی سامانه جامع هنرمندان از تمامی اعضای خانه موسیقی درخواست می شود با مراجعه به سامانه نسبت به تکمیل پروفایل عضویت خود اقدام نمایند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، واحد عضویت خانه موسیقی از اعضا خواست نسبت به تکمیل پروفایل شخصی و نیز تکمیل مدارک و اطلاعات عضویت خود اقدام کنند.

با توجه به راه اندازی سامانه جامع هنرمندان در اردیبهشت ماه امسال مدارک و اطلاعات بسیاری از اعضای خانه موسیقی هنوز تکمیل نشده و با توجه به بازنگری پرونده ها و ادامه روند بیمه اعضا واحد بیمه و عضویت از این دسته از اعضا خواسته (تا پایان  دی ماه ۹۷) به سامانه مراجعه و نسبت به تکمیل پروفایل خود اقدام نمایند.

همچنین برخی از اعضا با توجه به تغییر نشانی و شماره تلفن هیچگونه اطلاعات تماسی در پرونده خود ندارند که از این دسته عزیزان نیز خواسته شده جهت تکمیل اطلاعات پرونده به واحد بیمه و عضویت مراجعه کنند.

واحد بیمه و عضویت جهت ارائه خدمات شایسته به اعضای خانه موسیقی و ادامه روند بیمه تأمین اجتماعی و صدور کارت های هوشمند نیازمند تکمیل پروفایل و پرونده تکمیلی اعضا است و در صورت نقص پروفایل و مدارک ادامه عضویت و بیمه اعضا و همچنین صدور کارت عضویت جدید با مشکل مواجه خواهد شد.

اعضای خانه موسیقی می توانند با ورود به سامانه با آدرس www.iranhmusic.ir/crm پروفایل خود را مشاهده کنند و برای ویرایش اطلاعات آن اقدام نمایند. نام کاربری اعضا:کد ملی و کلمه عبور: کد عضویت تعیین شده است.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات