1398/5/27 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1397/09/30    

با اجرای آنسامبل موسیقی «سل»/

کنسرت «عصر روشنگری و خرد» به روی صحنه رفت

کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل به سرپرستی بهمن مه آبادی با عنوان ″عصر روشنگری و خرد″ شب گذشته در میان استقبال گرم مخاطبان در سالن استاد جلیل شهناز برگزار شد.
  کنسرت «عصر روشنگری و خرد» به روی صحنه رفت

کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل به سرپرستی بهمن مه آبادی با عنوان "عصر روشنگری و خرد" شب گذشته در میان استقبال گرم مخاطبان در سالن استاد جلیل شهناز برگزار شد.


به گزارش سایت خانه موسیقی، کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل به سرپرستی بهمن مه آبادی با عنوان "عصر روشنگری و خرد" شب گذشته(29آذرماه) به همت خانه موسیقی و همکاری خانه هنرمندان ایران در سالن استاد جلیل شهناز برگزار شد.


در ابتدای این کنسرت بهمن مه آبادی ضمن خوش آمد گویی به حضار در باره عنوان و موضوع این کنسرت صحبت هایی ارائه کرد. سرپرست آنسامبل موسیقی سل پیش از اجرای هر قطعه برای حضار توضیحاتی در مورد این قطعه می داد.


پس از این سخنان در بخش اول "دیورتیمنتو در سی بمل ماژور شماره 8 از "فرانتس یوزف هایدن"، "دیورتیمنتو در می بمل ماژور ک.563"  از " ولفگانگ آمادئوس موزار"اجرا گردید.


پس از آنتراکت چند دقیقه ای در بخش دوم " دیورتیمنتو در دو ماژور ک 439ب، شماره 1  " از " ولفگانگ آمادئوس موزار" و "موومان تریو در سی بمل ماژور د.471"  از "فرانس شوبرت " اجرا شد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. تنظیم برای آنسامبل تمامی قطعات این کنسرت از بهمن مه آبادی بود.


اعضای گروه سل در این اجرا  بهمن مه آبادی (سرپرست، سولیست ویولن و ویولا)، ارغوان صباحی و سیامک سلطانعلی زاده (ویولا)، پرنشید شکوهی (پیانو) بودند. قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات