1398/4/26 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1397/09/12    

هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل جلسه داد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی روز گذشته با بررسی پرونده های رسیده به کانون و اخذ آزمون از متقاضیان برگزار شد.
هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل جلسه داد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی روز گذشته با بررسی پرونده های رسیده به کانون و اخذ آزمون از متقاضیان برگزار شد.

به گزارش سایت خانه، این جلسه با حضور هنگامه اخوان(رئیس هیئت مدیره کانون)، نصرالله ناصح پور، قاسم رفعتی، مظفر شفیعی و حمیدرضا نوربخش(از اعضای هیئت مدیره کانون) و حسن بخشی (بازرس) برگزار شد.

در این جلسه پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه این کانون مورد بررسی قرار گرفت و از چند متقاضی آزمون اخذ شد.

اعضای هیئت مدیره کانون پس از بررسی سوابق و همچنین آزمون اخذ شده، با عضویت متقاضیان را در سه سطح پیوسته، وابسته1 و وابسته 2 موافقت کردند.

لازم به توضیح است، تمامی جلسات هیئت مدیره کانون های ده گانه طبق برنامه و با حضور اعضای هیئت مدیره آنها برگزار می شود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات