1398/1/3 : شنبه
تاریخ ارسال : 1397/08/12    

تسلیت خانه موسیقی به نسرین ناصحی

خانه موسیقی ایران درگذشت مادر گرامی نسرین ناصحی(عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به نسرین ناصحی

خانه موسیقی ایران درگذشت مادر گرامی نسرین ناصحی(عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک) را به ایشان تسلیت گفت.

 

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت مادر گرامی نسرین ناصحی(عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک) خانه موسیقی ایران این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحومه آرزوی صبر و شکیبایی کرد.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات