1398/2/1 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1397/06/19    

با اصلاح یک تبصره از اساسنامه/

مجمع عمومی به طور فوق العاده خانه موسیقی برگزار شد

مجمع عمومی به طور فوق العاده خانه موسیقی روز گذشته (18 شهریور ماه) به منظور اصلاح یک تبصره از اساسنامه برگزارشد.
مجمع عمومی به طور فوق العاده خانه موسیقی برگزار شد

مجمع عمومی به طور فوق العاده خانه موسیقی روز گذشته (18 شهریور ماه) به منظور اصلاح یک تبصره از اساسنامه برگزار شد.


به گزارش سایت خانه موسیقی، در این مجمع که به منظور اصلاح تبصره یک ماده 19 اساسنامه برگزارشده بعد از سخنان موافق و مخالف و با رای اکثریت اعضا تغییر یافت.

 

پیشنهاد تغییر این تبصره از سوی شورای عالی به هیئت مدیره ارسال شده بود که مورد موافقت هیئت مدیره قرار گرفت و به عنوان دستور جلسه برای مجمع فوق العاده اعلام شده بود

 

 

در تبصره 1 ماده 19 اساسنامه قبلا آمده بود که : "انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره براي دوره هاي بعد بلامانع است"و بر اساس تغییر به وجود آمده که به تصویب اعضا رسید تبصره اینگونه اصلاح شد:

 

"تبصره 1: انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره براي یک دوره بعد بلامانع است."قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات