1398/2/1 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1397/06/12    

فراخوان خانه موسیقی برای اجرای گروه های جوان

خانه موسیقی ایران برای اجرای گروه ها و هنرمندان جوان موسیقی در سبک های مختلف فراخوانی منتشر کرد.
فراخوان خانه موسیقی برای اجرای گروه های جوان

خانه موسیقی ایران برای اجرای گروه ها و هنرمندان جوان موسیقی در سبک های مختلف فراخوانی منتشر کرد.

 

به گزارش سایت خانه، خانه موسیقی ایران سلسله کنسرت هایی را جهت حمایت از گروه ها و هنرمندان جوان و مستعد در سبک های مختلف موسیقی برگزار می کند.

 

لذا هنرمندان و گروه هایی که آمادگی اجرای برنامه دارند می توانند حد اکثر تا پایان شهریور ماه با ارسال نمونه صوتی-تصویری اثر، اطلاعات گروه در خواست خود را برای اجرای این کنسرت ها به خانه موسیقی ارسال نمایند.

 

این کنسرت ها در نیمه دوم سال 97 برگزار می شود و بدیهی است اولویت با گروه هاییست که زودتر آمادگی خود را اعلام و نمونه اجرایی خود را ارسال کرده باشند.

 

نشانی جهت ارسال اطلاعات و مدارک:

خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده، پلاک 270 - خانه موسیقی ایران - واحد روابط عمومیقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات