1401/9/5 : شنبه
تاریخ ارسال : 1397/05/27    

پنجگاه؛ یادواره پنج استاد موسیقی

اجرای تصویری کمانچه و آواز: علی اکبر شکارچی
پنجگاه؛ یادواره پنج استاد موسیقی

اجرای تصویری کمانچه و آواز: علی اکبر شکارچی

آلبوم «پنجگاه» یادواره‌ای برای پنج استاد موسیقی که براساس طرحی از علی‌اکبر شکارچی تهیه و اجرا شده است.

این اثر شاملقطعات تصویری اجراهای علی اکبر شکارچی در مراسم یادبود عطا جنگوک، داریوش صَفوَت، هابیل علی‌اُف، محمد رضا لطفی و احمد محسن‌پور است.

نشر موسسه‌ فرهنگی هنری کمان آوای آرشتبلیغات