1399/4/26 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1397/05/27    

خوب آشنا

خواننده علی بهبهانی
خوب آشنا

این آلبوم شامل 8 قطعه به آهنگسازی غلامرضا صادقی و پژمان مبرا است که توسط علی بهبهانی خوانده شده.

نشر آوای سرزمین مهرقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات