1397/12/3 : جمعه
تاریخ ارسال : 1397/05/06    

تا 20 مردادماه/

مهلت ارسال آثار به دوسالانه کتاب برتر موسیقی تمدید شد

مهلت ارسال آثار برای شرکت در پنجمین دوره معرفی کتاب برتر موسیقی جشن خانه موسیقی تا 20 مردادماه تمدید شد.
مهلت ارسال آثار به دوسالانه کتاب برتر موسیقی تمدید شد

مهلت ارسال آثار برای شرکت در پنجمین دوره معرفی کتاب برتر موسیقی جشن خانه موسیقی تا 20 مردادماه تمدید شد.

به گزارش سایت خانه، در پی درخواست مولفان و ناشران کتاب های موسیقی مبنی به تمدید مهلت ارسال آثار، دبیرخانه جشن خانه موسیقی مهلت ارسال آثار متقاضیان شرکت در بخش بهترین کتاب سال موسیقی تا پایان وقت اداری 20 مردادماه تمدید کرد.


کتاب های موسیقی در سه رشته زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
     1) آموزشی    
     2) علمی ـ پژوهشی
     3) ترجمه

چاپ نخست كتاب های منتشر شده از تیرماه 1395 تا تیرماه 1397 قابل بررسی است.

علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر از نحوه ارسال آثار و همچنین دریافت فرم  شرکت در مسابقه بهترین کتاب موسیقی سال می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

فراخوان دوسالانه کتاب برتر موسیقیقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات