1397/12/3 : جمعه
تاریخ ارسال : 1397/04/31    

تسلیت خانه موسیقی به رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

خانه موسیقی ایران درگذشت پدر گرامی آقای محمدجواد حق شناس(رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) را به ایشان تسلیت گفت.
تسلیت خانه موسیقی به رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

خانه موسیقی ایران درگذشت پدر گرامی آقای محمدجواد حق شناس(رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) را به ایشان تسلیت گفت.

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت پدر گرامی آقای محمدجواد حق شناس(رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) خانه موسیقی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آروزی صبر و شکیبایی کرد.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات