1397/9/20 : سه شنبه
تاریخ ارسال : 1397/04/31    

تسلیت خانه موسیقی به رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

خانه موسیقی ایران درگذشت پدر گرامی آقای محمدجواد حق شناس(رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) را به ایشان تسلیت گفت.

خانه موسیقی ایران درگذشت پدر گرامی آقای محمدجواد حق شناس(رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) را به ایشان تسلیت گفت.

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت پدر گرامی آقای محمدجواد حق شناس(رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) خانه موسیقی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای خانواده آن مرحوم آروزی صبر و شکیبایی کرد.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات