1397/11/28 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1397/04/19    

دولت کجاست؟

جامعه فرهنگی کشور از دولت انتظارات بحقی دارند؛ آنها معتقدند اگر دولت نمی تواند با گروه های فشار و تند روها و لغو کنسرت های تحمیلی مقابله کند دست کم در مسائلی که مستقیما زیر نظر و تولیت خودشان است باید ورود کنند و قدمی به نفع هنرمندان بردارند!
دولت کجاست؟

جامعه فرهنگی کشور از دولت انتظارات بحقی دارند؛ آنها معتقدند اگر دولت نمی تواند با گروه های فشار و تند روها و لغو کنسرت های تحمیلی مقابله کند دست کم در مسائلی که مستقیما زیر نظر و تولیت خودشان است باید ورود کنند و قدمی به نفع هنرمندان بردارند!

به گزارش سایت خانه موسیقی، یادداشت این هفته که به بهانه لغو کنسرت "سی" منتشر می شود به انتظارات جامعه فرهنگی و بخصوص جامعه موسیقی از دولت اختصاص دارد. این مطلب به شرح زیر است:

«اعلام حالت انتظار کنسرت سی از سوی روابط عمومی این برنامه واکنش های مختلف و متعددی در پی داشت؛ عده ای آن را ستودند و عده ای ضمن قبول پیش آمدن شرایط ویژه اجتماعی جهت لغوخودخواسته این کنسرت گفتند که راهکارهای بهتری هم چون کاهش قیمت بلیت و دستمزدها را می شد در نظر گرفت...

صرف نظر از وجوه اختلاف نظر و مقایسه راهکارها و گزینش بهترین آنها که موضوع این یادداشت نیست باید به یک نکته از متن لغو اعلام شده بپردازیم که مجموعه سعد آباد چرا باید برای دریافت اجاره محل و مکان اجرا، افزایش سیصد درصدی مطالبه کند؟ آیا افزایش دلار آزاد و سکه و مسائلی از این دست موجب چنین افزایشی شده است؟

به راستی مجموعه سعد آباد و دیگر تالارها و اماکن مشابه تحت نظارت کدام سازمان و اداره ای است که بدون توجه به رسالت خویش و ضرورت داشتن نگاه فرهنگی چنین بی محابا مانع رخدادهای فرهنگی می شود و آیا با دولت تدبیر و امید و دولتمردانی که همواره از حمایت و پشتیبانی فرهنگ دم می زنند نسبتی دارند یا نه...به راستی دولت کجاست؟

جامعه فرهنگی کشور از دولت انتظارات بحقی دارند...آنها معتقدند اگر دولت نمی تواند با گروه های فشار و تند روها و لغو کنسرت های تحمیلی مقابله کند دست کم در مسائلی که مستقیما زیر نظر و تولیت خودشان است باید ورود کنند و قدمی به نفع هنرمندان بردارند!

امیدواریم در این شرایط بحرانی و سخت اقتصادی که مردم ما بیش از پیش نیاز به فضای باطراوت، شاد و امیدافزا دارند دولتی پیدا شود تادرسایه نظارت و دغدغه آنها شرایط فعالیت برای هنرمندان سهل تر از همیشه مهیا شود.»قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات