1397/11/28 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1397/04/03    

هوشنگ موسیقی ما

در شرایطی که اکثر هنرمندان محافظه کار شده و با دیدن انحرافات واتفاقات زیانبار برای فرهنگ و هنر ملی، دم فرو بسته اند و تنها خون دل می خورند وجود و حضور هنرمندانی چون هوشنگ کامکار و جسارت و شجاعت او در بیان آسیب ها بسیار مغتنم و ارزشمند است.
هوشنگ موسیقی ما

در شرایطی که اکثر هنرمندان محافظه کار شده و با دیدن انحرافات و اتفاقات زیانبار برای فرهنگ و هنر ملی، دم فرو بسته اند و تنها خون دل می خورند وجود و حضور هنرمندانی چون هوشنگ کامکار و جسارت و شجاعت او در بیان آسیب ها بسیار مغتنم و ارزشمند است.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، هوشنگ کامکار اخیر در گفت و گویی صریح و روشن با سایت موسیقی ما یک بار دیگر خودش را بدون هیچ پرده پوشی و لفافه ای عرضه کرد... هرآنچه بود و ما دیدیم و خواندیم ، صداقت بود و راستی ... بدون هیچ کمی و کاستی...چنان بی پرده و عیان و صادقانه به سوالات پاسخ گفته که انگار در خلوت و پستوی خانه اش نشسته است و هیچ ابایی از طعنه مخالفان و رندان ندارد که فلان و فلان...هوشنگ همیشه همین بوده و اساسا دلیل محبوبیت و اقبال پیر و جوان به این یگانه مرد هنر و زندگی در این روزگار رنگ و ریا همین صراحت و صلابت در بیان اعتقادات و نظراتش است.

 

این مقدمه به معنای درستی کامل و صد درصدی نظرات و دیدگاه های هوشنگ نیست کما اینکه از نظر راقم این سطور هوشنگ گاه در ورطه تفریط نیز افتاده و آنجا که در باره خواننده نظرمی دهد که خواننده از نظر او یک خط ملودی و همچون یک ساز ایفای نقش می کند پذیرفته نیست و نیاز به تعدیل دارد ویا موارد دیگرکه اینجا مجال طرح آنها نیست.

 

این یادداشت صرفا اشاره به صداقت هوشنگ در بیان نظرات و پرهیز او از مصلحت اندیشی با نیت نزدیکی به مسئولان وذی نفوذان است و به عبارتی دیگر بی نیازی او از نان قرض دادن و مسائلی از این دست است که بسیار جای تقدیر و ستایش دارد.

 

حتی وفا و ملامت کشی هوشنگ و نرنجیدن او از بی وفایی و قدرناشناسی دیگران نیز یکی دیگر از خصلت های نیکو و ارزشمند اوست آنجا که علی رهبری را بعد از آن همه بی وفایی و تخریب رفاقیش می ستاید و هنر و دانش او را ارج می نهد جای شگفتی است.در جایی که رهبری در پاسخ به محبت هوشنگ و استاد گنجه ای که راه را برای آمدن او هموار کردندآنها را آماج انتقادها و سرزنش های خود کرد ،هوشنگ اما هرگز پا روی انصاف نگذاشته و توانایی او را تائید می کند .اتفاقی که متاسفانه بسیار نادر است چرا که در این ایام هر کس که سر سوزنی برخلاف میل ما حرف بزند کلا همه حیثیت و دانش و توانایی او را نیز پامال و زایل می کنیم.

 

اینها مواردی است که متاسفانه در سالیان اخیربه شدت فضای فرهنگی و هنری ما را مشوه و آلوده ساخته به طوری که می بینیم چه هنرمندانی با چه اهدافی به تعریف و تمجید از آثار و یا افراد نا متناسب با رشته خود می پردازند و یا با هزار و یک ترفند آثار ارزشمند و رفتار صادقانه وخالصانه را نادیده گرفته وبا اغراض شخصی منکوب می کنند و از طرفی جنس تقلبی را به جای جنس اصل و خرمهره را به جای گوهر یمانی قالب می زنند و اسف بار تر اینکه در این تغابن و خسران برخی رسانه های خاص نیز محملی گرم و امن برای این قافله مهیا و بر ضریب این کجتابی می افزایند و اتفاقا یکی از مواردآسیب زا که هوشنگ را هم آزرده همین نقطه است ؛او به درستی انگشتش را بر همین زخم می گذارد و بانگ بر می آورد که ای اهالی رسانه آیا هرکس هرچی گفت شما باید بدون کم و کاست بنویسید و هیچ سوالی در ذهنتان شکل نمی گیرد که این گفته تا چه حد با واقعیت نزدیک است؟مگر اولین و مهمترین وظیفه خبرنگاران مطرح کردن پرسش های ایجاد شده در ذهن خیل مخاطبان نیست؟

 

در شرایطی که اکثر هنرمندان محافظه کار شده و با دیدن انحرافات و اتفاقات زیانبار برای فرهنگ و هنر ملی، دم فرو بسته اند و تنها خون دل می خورند وجود و حضور هنرمندانی چون هوشنگ کامکار و جسارت و شجاعت او در بیان آسیب ها بسیار مغتنم و ارزشمند است او هوش و هوشنگ موسیقی ماست!

ح.عقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات