1398/3/5 : یکشنبه
کد خبر : 103074
تاریخ ارسال : 1397/03/18    

مدیرعامل خانه موسیقی:

پیگیری های لازم برای پرداخت هزینه های درمانی استاد زنگشاهی انجام شد

حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) گفت: با پیگیری های انجام شده در خصوص وضعیت استاد زنگشاهی، تمامی هزینه های درمانی ایشان پرداخت شد و از بیمارستان مرخص شدند.
پیگیری های لازم برای پرداخت هزینه های درمانی استاد زنگشاهی انجام شد
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) گفت: با پیگیری های انجام شده در خصوص وضعیت استاد زنگشاهی، تمامی هزینه های درمانی ایشان پرداخت شد و از بیمارستان مرخص شدند.  
 
حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خالنه موسیقی ایران) در خصوص مسائل پیش آمده برای رسول بخش زنگشاهی هنرمند موسیقی نواحی کشورمان گفت: از حدود سه روز پیش به طور مستمر پیگیر احوال استاد زنگشاهی بوده ایم. از طریق ارشاد استان و صندوق اعتباری هنر و شخص آقای دکتر سید زاده(مدیرعامل صندوق) نیز پیگیری های لازم انجام شد.
 
وی افزود: بنا به گزارش های رسیده از صندوق اعتباری هنر تمام هزینه های درمانی استاد زنگشاهی پرداخت شده و ایشان نیز از بیمارستان مرخص شده اند. خانه موسیقی نیز بعد از ترخیص این هنرمند از بیمارستان پیگیری های لازم را در خصوص سلامت ایشان خواهد داشت. 
 
مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به جمع آوری کمک در فضای مجازی برای استاد زنگشاهی گفت: ضمن تشکر از همه جامعه هنری و دلسوزان که نگران حال این استاد عزیز بوده اند، جمع آوری اعانه به این شکل دور از شان هنرمندان است. 
 
نوربخش در پایان گفت: خانه موسیقی ایران طبق رسالت خود مانند گذشته همواره پیگیر سلامت و وضعیت هنرمندان پیشکسوت علی الخصوص هنرمندان موسیقی نواحی خواهد بود.
 


قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات