1398/3/5 : یکشنبه
کد خبر : 103073
تاریخ ارسال : 1397/03/19    

جلسه شورای عالی خانه موسیقی تشکیل شد

جلسه شورای عالی خانه موسیقی با بررسی مسائل مختلف مرتبط با نهاد خانه موسیقی و با پیشنهادی مشخص برای اصلاح اساسنامه در ساختمان شماره یک تشکیل جلسه داد.
جلسه شورای عالی خانه موسیقی تشکیل شد
جلسه شورای عالی خانه موسیقی با بررسی مسائل مختلف مرتبط با نهاد خانه موسیقی و با پیشنهادی مشخص برای اصلاح اساسنامه در ساختمان شماره یک تشکیل جلسه داد.
 
به گزارش سایت خانه، جلسه شورایعالی خانه موسیقی با حضور فرهاد فخرالدینی(رئیس شورا)، حسن ریاحی، داود گنجه ای، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان از اعضای شورای عالی و حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه) تشکیل گردید.
 
در ابتدای جلسه حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل) ضمن خیر مقدم به اعضای شورای عالی گزارشی از عملکرد ماه اخیر خانه موسیقی و همچنین تحولات پیرامون موسیقی به شورای عالی ارائه داد.
 
شورایعالی خانه موسیقی در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و موضوعات مطرح شده، پیشنهاد کرد در اولین مجمع عمومی فوق العاده خانه موسیقی اساسنامه خانه موسیقی بازبینی شده و بندهایی از اساسنامه اصلاح گردد.
 
شورایعالی پیشنهاد کرد بندی به اساسنامه خانه اضافه شود که طبق آن اعضای هیئت مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی عضو این هیئت شوند ولی پس از یک دوره فترت، نامزدی مجدد آنها برای عضویت در این هیئت مدیره بلامانع باشد. 


قسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات