1401/5/27 : پنجشنبه
کد خبر : 100375
تاریخ ارسال : 1390/07/25    ساعت ارسال :

قطعات مرحله دوم جشنواره ساز های کلاسیک اعلام شد

قطعات مرحله دوم جشنواره ساز های کلاسیک، که افراد منتخب باید آنها را به صورت زنده اجرا کنند، اعلام شد.
قطعات مرحله دوم جشنواره ساز های کلاسیک اعلام شد

قطعات مرحله دوم جشنواره ساز های کلاسیک، که افراد منتخب باید آنها را به صورت زنده اجرا کنند، اعلام شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، قطعات مرحله دوم جشنواره ساز های کلاسیک به شرح زیر است:

قطعات مورد آزمون برای نوازندگان ساز ویولا :
نوازندگان گرامی یک قطعه به دلخواه خود از گروه A و یک قطعه ی دیگر از گروه B انتخاب نمایید ، که در مجموع 2 قطعه را برای  آزمون آماده نمایید .

گروه A :
1-Bach suite cello no1 preludio
2- Bach suite cello no1 saraband

3- Bach suite cello no2 preludio
4- Bach suite cello no3 giga
5- Bach suite cello no3 Allemanda

6 - Bach suite cello no3 bure

گروه B:
 1-j . Schubert concerto in C major
2-k .Stamiz concerto in D major
3-Hofmaister concerto in D major
4-Hummel fantezia
 5-Bruch romanz

برای ساز ویولنسل

یکی از همان سوئیت های باخ که در ساز آلتو مشخص شده و همچنین قسمت اول کنسرتو ویولنسل هایدن در c major

قطعات مورد آزمون ساز ویلن :
نوازندگان گرامی یک قطعه به دلخواه خود از گروه A و یک قطعه ی دیگر از گروه B انتخاب نمایید ، که در مجموع 2 قطعه را برای  آزمون آماده نمایید .

گروه A :
1-Bach sonat 1 presto
2-Bach sonat 2 Allegro                                                                               
3- Bach Partita 1 Allemanda                                                                      
4- BachPartita 2 Allemanda                                                                       
5- Bach Partita 2 Giga                                                                                 
6- Bach Partita 3 preludio          

گروه B:
1-Haydn concerto in G major No. 4
2- Mozart concerto in G major No. 3
3- Mozart concerto in D major No. 4     
4-Mozart Concerto in A major No. 5       

قطعات مورد آزمون برای نوازندگان ساز فلوت :

نوازندگان گرامی یک قطعه به دلخواه خود از گروه A و یک قطعه ی دیگر از گروه B و دیگری را از گروه c  انتخاب می نمایند، که در مجموع 3 قطعه را برای  آزمون آماده می نمایند .

گروه A :
1-Bach sonat partita

گروه B:
1- Mozart concerto G major
2- Mozart concerto D major

گروه C :
1-fantazi Foure
2- honeger  رقص بز

قطعات مورد آزمون برای نوازندگان ساز پیانو کلاسیک :

نوازندگان گرامی یک قطعه به دلخواه خود از گروه A و یک قطعه از گروه B ویک از گروه Cانتخاب نمایید ، که در مجموع 3 قطعه را برای  آزمون آماده نمایید .

گروه A :
1-Bach Prelude and Fuge well-tempered volum1,2
      انتخاب به دلخواه                                                                                      
گروه B:
1- Mozart Sonate                                                                                              
انتخاب به دلخواه                    
گروه C :
 1- Chopin Nocturne 
      انتخاب به دلخواه                                                                                      

قطعات مورد آزمون ساز هورن:

گروه A :
        1-Mozart concerto horn no.1
        2- otto langey etude no.4
گروه B:
        1- Mozart concerto horn no.3 
        2- Barboteu etude no.2
گروه C :
        1- Mozart concerto horn no.3 
        2- barboteu etude no.3 
گروه D :
       1- Sdhuman adagio and alegro
       2- Beethoven sonate

قطعات مورد آزمون ساز کلارینت :

شرکت کننده ملزم به استفاده از یک مجموعه سه قطعه ای است .
(مجموعه A یا مجموعه B یا مجموعه  C یا مجموعه D)

گروه A :
1- G.Rose (40 etudes) no.12 volume1
                                   no.17 volume2
2- Carl stamiz concerto in B bemol major
گروه B:
        1- A.Gabucci (Italian metode) volume 2
       2- Mozart clarinette concerto in A.major
گروه C :
        1- A.Gabucci (Italian metode) volume 1
        2- Carl maria von veber concertinc in E bemol major
گروه D :
        1- A.Gabucci (Italian metode) volume 1
        2- Carl maria von veber concerto no.1 in F minor


قطعات مورد آزمون برای ساز ترومپت:

رده سنی 15 الی20 :
        1-Concerto :  Leopold mozart 
          concerto in re major
        2-Etude : arban
                         Page : 207 – etude : 59 &60به انتخاب نوازنده
                                                Page : 241 _etude: 147 variation 1,2,3

رده ی سنی 15 الی 20 :
 1-Concerto: Concerto Rondo : W.A.Mozart
           Concerto: ALLEGRO SPRITOSO : j.b.senaille 
2-Etude: Arban
                      Page : 245 – etude : 150 variation 1,2,3به انتخاب نوازنده

رده ی سنی 20 به بالا
1-Concerto: Haydn
2-Etude: arban
                      Page : 302 – etude : 1 variation 1,2,3به انتخاب نوازنده

رده ی سنی 20 به بالا :
1-concerto: pachmatora
               در صورت نبودن نت پخماتوواconcerto: hommer or handel
2-etude: arban
                      Page : 285 – etude : 1به انتخاب نوازنده

توضیح :
در صورت لزوم نت های کنسرتو ، به غیر از کنسرتو پخماتووا، در اختیار نوازندگان قرار خواهد گرفت.

ضمناً می توان از سلو های ترومپت قطعات معروف کلاسیک نیز استفاده کرد. مانند: سلوی ترومپت پتروشکا استراوینسکی

قطعات مورد آزمون گیتار کلاسیک :

قطعاتی که برای گیتار کلاسیک در نظر گرفته شده که از مجموعه 5 دوره مشخص شده قطعه یا قطعاتی به انتخاب شرکت کننده به مدت (10 الی 15 دقیقه) اجرا می شود. برای مثال از سوئیت های باخ فقط پرلود + یک بخش دیگر از آن سوئیت مورد نظر است. -در صورت کوتاه بودن قطعه- قطعه بعدی باید از یک دوره ی دیگر انتخاب شود.

A ) دوره رنسانس:
1- Alonso mudarra. , fantasia no.10
2- Luys de Narvaez ,  cancion del emprador
3- John dowwland , king of Denmark
4- G.Frescobaldi , aria con variazioni detta

B) دوره باروک:
        1- J.S.Bach , lute suite in A minor Bwvqqs & Bwqq7
                             lute suite in E minor Bwvqq6 , cello suite no.1
        2-R.devise , suite in D minor
       3-S.L.Weiss , suite in E minor

C) دوره کلاسیک:
        1- M.Giuliani, variation on folias de espagne
        2- F.sor, andante largo


D) دوره رومانتیک:
        1- I.Albeniz , rumores dela caleta (malaguena)
        2- J.Malats, serenta espanola

        3- j.torina , homage a tarrega.(garrotin + soleares)

       4-f. Moreno torroba , suite castellana, madronos
       5- H.Villa- lobos , schottish choro , hazurka choro, prelude no3 & no4 . etude no1 & no11


E) دوره مدرن :
        1- Stepan rak , homage to F.Tarrega.
        2-N.Koshkin , usher waltz
       3-walton , bagattele no2 & no5

لازم به ذکر است جشنواره رقابتی ساز های موسیقی کلاسیک 4 و 5 آذر ماه 90 برگزار می شود و علاقمندان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی با امیر پدرام طاهریان به شماره 09121901137 دبیر جشنواره تماس بگیرند.تبلیغات