1401/5/21 : جمعه
کد خبر : 102981
تاریخ ارسال : 1396/11/18    

عاشیق ایمران حیدری:

تشکل موسیقی عاشیقی تحت نظر کانون نوازندگان ایرانی تشکیل شد

به منظور رسیدگی و توجه بیشتر به مسائل و مشکلات موسیقی عاشیقی و فعالیت این هنرمندان ،تشکلی تحت این عنوان زیر نظر کانون نوازندگان ایرانی تشکیل شد.
تشکل موسیقی عاشیقی تحت نظر کانون نوازندگان ایرانی تشکیل شد
به منظور رسیدگی و توجه بیشتر به مسائل و مشکلات موسیقی عاشیقی و فعالیت این هنرمندان ،تشکلی تحت این عنوان زیر نظر کانون نوازندگان ایرانی تشکیل شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، عاشیق ایمران حیدری(عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی) درباره تشکیل زیرمجموعه ای در خصوص رسیدگی به مسائل هنرمندان عاشیق گفت: کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی پر جمعیت ترین کانون خانه موسیقی است و تعداد قابل توجهی از این اعضا، عاشیق ها بودند و از وقتی در دوره های قبل من در کانون حضور داشتم به دلیل کثرت تعداد این هنرمندان همواره دچار مشکلاتی می شدیم.

 وی افزود: به همین دلیل هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی تصمیم گرفت برای تمرکز بیشتر بر کار عاشیق ها زیرمجموعه ای در این کانون تاسیس شود و امرو مربوط به عاشیق ها در این زیرمجموعه و توسط هیئت مدیره این زیرمجموعه رسیدگی شود.  

حیدری گفت: مسائلی مانند ارزشیابی عاشیق ها در کانون نوازندگان سنتی مشکل بود. در این زیرمجموعه خدمات به عاشیق ها متمرکز تر می شود و کمک بیشتری به کانون نوازندگان خواهد بود.  

این نوازنده موسیقی عاشیقی گفت: در حال حاضر هیئت مدیره زیرمجموعه موسیقی عاشیقی کانون نوازندگان ایرانی متشکل از خود من (ایمران حیدری)، التفات داودی، محبوب خلیلی، حسن محمدیان، رمضان خدابنده لو، عاشیق حسن اسکندری و ایاز شجاعی است و قرار است از هفته آینده جلسات این زیر مجموعه کانون نوازندگان سنتی تحت نظر هیئت مدیره کانون تشکیل شود.


تبلیغات