1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102943
تاریخ ارسال : 1396/09/25    

آلبوم موسیقی "کنسرت نغمه‌های مرکب" منتشر شد

آلبوم موسیقی "کنسرت نغمه‌های مرکب" به آهنگسازی سعید نایب‌محمدی و خوانندگی مهدی امامی منتشر شد.
آلبوم موسیقی
آلبوم موسیقی "کنسرت نغمه‌های مرکب" به آهنگسازی سعید نایب‌محمدی و خوانندگی مهدی امامی منتشر شد. 

به گزارش سایت خانه موسیقی، نغمه های مركّب اثری است با گرايش به سبك آهنگسازی نسل نوی موسيقی كلاسيك ايرانی. در اين اثر، توجه به ارتباطات ميان فرهنگی در حوزه ى ايرانی  ـ   عربی  ـ تركی مشهود است و سعی شده از اين ظرفيت به عنوان يك امكان قابل توجه نهايت بهره برده شود. 

نگاه فرمال و توجه به ساختار ريتميك قطعات ــ كه به منابع گذشته ى موسيقی در همين حوزه باز می گردد ــ از شاخصه‌های بارز اين اثر است. در حوزه ى مُدال هم تركيبی از عناصر موسيقی كلاسيك ايرانی كه به نوعی نزديك به مدهای رايج و اصلی در حوزه ى عربی ـ    تركی هستند، به كار گرفته شده‌اند كه در نهايت به خلق نغمه های مركّب انجاميده است.

نشر ماهورتبلیغات