1398/5/27 : یکشنبه
کد خبر : 100371
تاریخ ارسال : 1390/07/21    ساعت ارسال :

سیب

بهمن مه آبادی
سیب

بهمن مه آبادی
دوازدهمین آلبوم گروه موسیقی سل با عنوان "سیب" با اجرای قطعاتی از آهنگسازان بزرگ جهان به رهبری بهمن مه آبادی منتشر شد.

تازه ترین آلبوم موسیقی گروه "سل" به اجرای آثاربرخی از آهنگسازان موسیقی کلاسیک چون "سزار کویی"، "ژرژ فردریک هندل"، " یوهان سباستین باخ"، "چوزه تارتینی"، "کریستف ویلی بالد گلوک"،"ولفگانگ آمادئوس موزار"، "لودویک وان بتهوون"، "فرانس شوبرت"، "یوهان برامس"، "موریتس موشکوفسکی" و " گابریل فوره" اختصاص دارد.

آلبوم "سیب" شامل 15 قطعه موسیقی از آهنگسازان معاصر موسیقی کلاسیک است قطعه نخست این آلبوم قطعه "ارینتال"، است و با قطعات دیگر مانند "لارگو از اپرای خشایارشاه"، "بوره از سومین چلو سوییت" و "سارا باند از ششمین چلو سوییت"، "آندانته کانتا بیله"،"آندانه از اپرای افئوس"، " آلگرتو ار تریو  ، ک 498 و روندو ،ک 485"، "آداجیو از تریو اپوس 1، شماره 1 منوئت از سپتت اپوس 20"، "سرناد"، "رقص مجاره شماره 5"، "رقص اسپانیایی ، اپوس 12 شماره 1" ادامه پیدا می کند و پایان بخش این آلبوم قطعه "بعد از یک رویا" است. 

ناشر: سلقسمت نظرات غیر فعال میباشد

تبلیغات