1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102889
تاریخ ارسال : 1396/08/21    

نور بر آتش

آلبوم «نور بر آتش» با نوازندگی تار سمندر دهقانی و تنبک سینا دهقانی در مایه اصفهان و دستگاه ماهور منتشر شد.
نور بر آتش
آلبوم «نور بر آتش» با نوازندگی تار سمندر دهقانی و تنبک سینا دهقانی در مایه اصفهان و دستگاه ماهور منتشر شد. 
 
به گزارش سایت خانه موسیقی، آلبوم «نور بر آتش» مجموعه قطعاتی است ساخته و پرداخته برای ساز تار که در آواز بیات اصفهان و دستگاه ماهور بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ تصنیف شده‌اند. 

تلاش آهنگساز رسیدن به بیان تجربیات موسیقایی با حفظ اصول زیبایی‌شناسی موسیقی دستگاهی ایران بوده است. شناخت نوازنده‌ی تمبک از ساز تار و جمله‌پردازی‌های موسیقایی باعث تقویت دوچندان قطعات ضربی شده است.

نشر ماهورتبلیغات