1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102838
تاریخ ارسال : 1396/07/18    

کوچه های چوار باخ

آثاری برای سنتور، کمانچه و عود از هوشنگ و ارسلان کامکار
کوچه های چوار باخ
آثاری برای سنتور، کمانچه و عود از هوشنگ و ارسلان کامکار

آلبوم "کوچه های چوار باخ" با آثاری از هوشنگ و ارسلان کامکار برای سنتور، کمانچه و عود منتشر شده است. این آلبوم شامل چهارقطعه با عناوین "کنسرتینو آریو" با تکنوازی سیاوش کامکار، "کنسرتینو زشبستانه" با تکنوازی اردشیر کامکار، "کنسرتو عود" با تکنوازی و آهنگسازی ارسلان کامکار و "دستار به دستان" با تکنوازی عود، کمانچه، سنتور و تار با هنرمندی ارسلان، اردشیر، سیاوش و نیریز کامکار است.

"کوچه های چوار باخ" به زبان کردی یعنی کوچه های چهارباغ، نام یکی از محله های مهم سنندج است که کامکارها در یکی از کوچه های آن به نام سعدی(با نام کنونی کامکار) بزرگ شده اند. 

هوشنگ کامکار در جلد آلبوم "کوچه های چوار باخ" به نحوه شکل گیری اثر اشاره داشته و همچنین در باره هر یک از قطعات توضیحاتی را ارائه کرده است. 

نشر آوای ساز خورشیدتبلیغات