1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102835
تاریخ ارسال : 1396/07/16    

پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)

تالیف: اردشیر بزرگ نیا
پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)
تالیف: اردشیر بزرگ نیا

کتاب پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض) منتشر شد. در مقدمه این کتاب آمده است: ‌"سنگینی و سبکی متعادلی که در کلمات و گویش های اشعار فارسی وجود دارد، همواره نقطه عطفی در تلاقی آن با وزن های موسیقایی بوده و چون وزن های موسیقایی نیز از سنگینی و سبکی های متعادلی ایجاد می شوند، این تلافی با زیبایی های خاصی همراه است. آشنایی با وزن و بی وزنی در شعر و موسیقی و شناخت تلاقی وزن ها از جنس ادبی و ریتمیک امکان ابداع در این تلاقی هارا بوجود آورده است.

این کتاب سعی دارد خلاقیت بیشتر را در تلفیق وزن های عروضی و موسیقایی بوجود آورد."

انتشارات فرهنگ و هنرتبلیغات