1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102824
تاریخ ارسال : 1396/06/28    

کتاب "آسیب شناسی سازها" منتشر شد

کتاب "آسیب شناسی سازها" به کوشش فرمان مرادی(رئیس هیئت مدیره کانون سازندگان ساز) منتشر شد.
کتاب
کتاب "آسیب شناسی سازها" به کوشش فرمان مرادی(رئیس هیئت مدیره کانون سازندگان ساز) منتشر شد. 

به گزارش سایت خانه موسیقی، کتاب "آسیب شناسی سازها" به کوشش فرمان مرادی(رئیس هیئت مدیره کانون سازندگان ساز) توسط نشر تصنیف منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. 

این کتاب شامل فصل هایی با عناوین "چگونه با موسیقی آشنا شدم" ، "اطلاعات مختصری درارتباط با چوب ها(توت و گردو)"، "ساختار سنتور"، "ویلن"، "رعایت آنچه در ساز سازی برای سلامتی سازنده لازم است و یا دوری از آسیب پذیری"، "تار"، "سه تار"، تنبور"، "کمانچه" و "عکس ها و نوشته ها" است.

در این کتاب مباحثی پیرامون مراحل ساخت ساز های مختلف، انواع چوب ها رنگ ساز ها، حفظ و نگهداری سازها، تعمیر سازها، سلامت سازندگان ساز و ... توسط فرمان مرادی(ساز ساز پیشکسوت) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. 

فرمان مرادی در پنجم خرداد 1326 درکرمانشاه متولد شد. او سازنده و کارشناس سازهای ایرانی است که فعالیت هنری خودرا به طور رسمی درسال1349 ودر مرکزحفظ واشاعه موسیقی آغاز کرد. بعدها سرپرست و مدرس کارگاه سازسازی این مرکز شد که وابسته به "سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران" بود و مدیریت آن دکتر"داریوش صفوت"، بنیانگذار وسرپرست مرکز،برعهده داشت.   فرمان مرادی در زمینه ساخت سه تار و تار شاگرد استاد "محمد نوایی" معروف به "عشقی"، سازنده معروف سه تارو تار بود و راه استاد خود را تا امروز ادامه داده است و به جز قالب های عشقی چند  قالب نیز خود برای ساخت ساز طراحی کرده است. مرادی درساخت تنبورنیزاز نظرات علمی وسازنده استاد"الهی"، نوازنده تنبور، بهره گرفت. 

مرادی به سبب علاقه به ساخت ساز وموقعیت خود در مرکزحفظ  واشاعه موسیقی ونیزداشتن ارتباط نزدیک با بزرگان موسیقی ازجمله "داریوش صفوت"،"احمد عبادی"،"سعید هرمزی"،"یوسف فروتن"،"علی اصغربهاری"،"علی تجویدی"، "فرهنگ شریف"،"جلیل شهناز،"محمود کریمی" منصورنریمان،"، فریدون حافظی"، "محمود تاجبخش" "غلام حسین بیگجه خانی"،"محمد مقدسی"، و ... از نظرات بسیاری ازاین بزرگان درساخت سازبهره گرفت و تاکنون چند کتاب نیز نوشته است، ازجمله کتاب "سوزوسازعشقی" که درسال 1387نشرتصنیف آن را منتشر کرده است.

او درسال 1372 با رتبه 5سازسازی وبا 23 سال خدمت درمرکز حفظ واشاعه موسیقی، ازصداوسیما باز نشسته شد و بعدازبازنشستگی نیزدرمقام مدرس وکارشناس مرکز دعوت به کارشد. ازدیگرفعالیتهای او همکاری نزدیک با خانه موسیقی از ابتدای تاسیس است و هم اکنون رئیس کانون سازندگان ساز خانه موسیقی است. تبلیغات