1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102741
تاریخ ارسال : 1396/05/04    

هزار دستان، انگاره موسیقی ایران

تالیف: محسن محسنی
هزار دستان، انگاره موسیقی ایران
تالیف: محسن محسنی

این کتاب تزی علمی پژوهشی و کاربردی در آواز ایرانی است که بر اساس سمینار نورعلی برومند(استاد موسیقی و ردیف دان موسیقی ایران) در دانشگاه ایلینویز امریکا درباره ارتباط آواز هزاردستان و موسیقی ایرانی طی دو آنکدوت کلی سونوریته و آرتیکولاسیون و تأثیرات آن در خوانندگان و نوازندگان موسیقی ایرانی پژوهش و نگارش شده است. 

بررسی و تحلیل انگاره های تحریری و برخی ویژگی های سبکی اساتید بزرگ  آواز و ساز در موسیقی ایران از نظر صدادهی و جمله بندی و مقایسه آن با فاکتور های موجود در طبیعت یعنی آواز بلبل از جمله ارکان اصلی این پژوهش می باشد که نتیجتاً می تواند دریچه هایی بر تنوع تحریری آواز ایرانی بگشاید. 

هزاردستان، انگاره موسیقی ایران حاصل پژوهشی است که زیر نظر مجید کیانی(استاد موسیقی ایرانی) و با همکاری پروفسور برونو نتل انجام پذیرفته و به همراه یک عدد سی دی شامل نمونه های صوتی آنالیز شده منتشر شده است.

نشر سوره مهر


تبلیغات