1401/5/27 : پنجشنبه
کد خبر : 100344
تاریخ ارسال : 1390/06/27    ساعت ارسال :

پرونده متقاضیان عضویت در کانون خوانندگان سنتی بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، روز شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده متقاضیان عضویت در کانون خوانندگان سنتی بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، روز شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، در جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی که با حضور هنگامه اخوان، نصرالله ناصح پور، مظفر شفیعی و فاطمه مقدم تشکیل شد، پرونده پنج نفر از متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه 3 نفر به عنوان وابسته دو شناخته شدند و از 1 نفر نیز برای آزمون مجدد دعوت بعمل آمد. همچنین با عضویت یک نفر دیگر نیز موافقت نشد.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی این کانون در تاریخ 16 مهرماه برگزار خواهد شد.تبلیغات