1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 100343
تاریخ ارسال : 1390/06/27    ساعت ارسال :

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

در جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد و مسائل مختلف کانون نیز مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

در جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد و مسائل مختلف کانون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان با حضور تقی ضرابی، وارطان ساهاکیان، علی بکان، لوریس هویان و امیر معینی روز چهارشنبه در ساختمان صبا تشکیل و پرونده 6 نفر از متقاضیان عضویت رسیدگی شد.

در این جلسه پس از بررسی پرونده ها و سوابق متقاضیان، 1نفر به عنوان وابسته یک و 3 نفر عضو وابسته دو شناخته شدند و با عضویت دو نفر نیز موافقت نشد.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی این کانون در تاریخ ششم مهر ماه برگزار خواهد شد.تبلیغات