1401/5/27 : پنجشنبه
کد خبر : 100328
تاریخ ارسال : 1390/06/12    ساعت ارسال :

صبح یکشنبه در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان صبا تشکیل و از متقاضیان عضویت آزمون گرفته شد.
جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان صبا تشکیل و از متقاضیان عضویت آزمون گرفته شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی با حضور هنگامه اخوان، حمید رضا نوربخش، نصرالله ناصح پور، مظفر شفیعی و فاطمه مقدم، صبح یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل و از 9 نفر از متقاضیان عضویت و بیمه آزمون گرفته شد.

در این جلسه پس از اخذ آزمون، 2 نفر به عنوان وابسته یک، 2 نفر وابسته دو و 1نفر عضو دوستدار شناخته شدند و با عضویت دیگر متقاضیان موافقت نشد.

لازم به ذکر است، جلسه آینده این کانون در تاریخ 26 شهریور ماه تشکیل خواهد شد.تبلیغات