1400/7/2 : جمعه
کد خبر : 102606
تاریخ ارسال : 1395/12/10    

چهارشنبه 18 اسفندماه/

گردهمایی پژوهشگران خانه موسیقی برگزار می شود

گردهمایی اعضای کانون پژوهشگران موسیقی به دعوت هسئت مدیره این کانون روز چهارشنبه(18 اسفندماه)برگزار می شود.
گردهمایی پژوهشگران خانه موسیقی برگزار می شود
 گردهمایی اعضای کانون پژوهشگران موسیقی به دعوت هسئت مدیره این کانون روز چهارشنبه(18 اسفندماه)برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه، گردهمایی پژوهشگران موسیقی به دعوت کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز چهارشنبه(18 اسفندماه) ساعت 15 در ساختمان فاطمی برگزار می شود.

این گردهمایی به دعوت کانون پژوهشگران خانه موسیقی و به منظور تبادل نظر درباره فعالیت های کانون و دیدار پایان سال اعضا صورت می گیرد.

در این گردهمایی اعضای هیئت مدیره کانون حاضر خواهند بود و ضمن بحث و بررسی برنامه های گذشته در خصوص اهداف و فعالیت های سال آینده کانون پژوهشگران با نگاهی به اهداف و برنامه های قید شده در اساسنامه، با اعضا هم اندیشی خواهند داشت. 

این برنامه روز چهارشنبه(18 اسفندماه) ساعت 15 در ساختمان شماره1 واقع در خیابان فاطمی غربی، شماره 270 برگزر می شود و ورود برای اعضای کانون پژوهشگران آزاد است. 


تبلیغات