1401/9/5 : شنبه
کد خبر : 100291
تاریخ ارسال : 1390/05/07    ساعت ارسال :

روز یکشنبه در ساختمان صبا/

آزمون اعضای کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

جلسه آزمون کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی روز یکشنبه در ساختمان صبا برگزار شد و متقاضیان عضویت تعیین سطح شدند.
آزمون اعضای کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

جلسه آزمون کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی روز یکشنبه در ساختمان صبا برگزار شد و متقاضیان عضویت تعیین سطح شدند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه آزمون کانون نوازندگان سنتی با حضور داریوش پیرنیاکان، زیدالله طلوعی و  میرجعفر حیدری ، صبح یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و از41 نفر متقاضی بیمه و عضویت آزمون گرفته شد.

در این جلسه پس از اخذ آزمون از نوازندگان سازهای ایرانی مانند تار، سه تار، سنتور، دف ، نی ، تنبک و ...، 3نفر وابسته یک، 32 نفر وابسته 2 و 6 نفر به عنوان عضو دوستدار شناخته شدند.

لازم به ذکر است، جلسه آینده هیئت مدیره این کانون شهریور ماه برگزار خواهد شد.تبلیغات