1401/11/12 : چهارشنبه
کد خبر : 102132
تاریخ ارسال : 1395/02/19    

دوشنبه 20 اردیبهشت/

انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان برگزار می شود

نوبت دوم مجمع عمومی جهت انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، فردا (دوشنبه) برگزار می شود.
انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان برگزار می شود
نوبت دوم مجمع عمومی جهت انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، فردا (دوشنبه) برگزار می شود. 

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی نوبت دوم و انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان فردا (دوشنبه 20 اردیبهشت ماه) در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می گردد. 

نوبت اول مجمع عمومی کانون مدرسان که قرار بود 4 اردیبهشت ماه برگزار شود به نصاب لازم نرسید و برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید کانون به نوبت دوم(فردا) موکول شد. 

اعضای کانون مدرسان با در دست داشتن کارت معتبر عضویت خانه موسیقی می توانند با حضور در مجمع در انتخابات این کانون شرکت نمایند. 

مجمع عمومی نوبت دوم و انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان  روز دوشنبه، 20 اردیبهشت ماه از ساعت 14 الی 17 در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی(فرصت) برگزار می شود. تبلیغات