1401/9/10 : پنجشنبه
کد خبر : 102122
تاریخ ارسال : 1395/02/14    

مجمع عمومی نوبت اول کانون نوازندگان سنتی برگزار می شود

مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون نوازندگان سنتی، چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه ساعت 10 در بنیاد رودکی، سالن فردوسی برگزار می شود.
مجمع عمومی نوبت اول کانون نوازندگان سنتی برگزار می شود
مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون نوازندگان سنتی، چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه ساعت 10 در بنیاد رودکی، سالن فردوسی برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون نوازندگان سنتی، چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه از ساعت 10 در بنیاد رودکی، سالن فردوسی برگزار می شود.

پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه(مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شد. 

کلیه اعضای کانون نوازندگان سنتی می توانند با مطالعه آئین نامه انتخابات خانه موسیقی به صورت فراگیر در این انتخابات شرکت کنند.

نشانی: خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، سالن فردوسی


تبلیغات