1401/9/10 : پنجشنبه
کد خبر : 100275
تاریخ ارسال : 1390/04/20    ساعت ارسال :

هفتمین جلسه کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

هفتمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی، صبح یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت رسیدگی شد.
هفتمین جلسه کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

هفتمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی، صبح یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور زیدالله طلوعی، ایمران حیدری، کوثر علی شهبازی و ویدا روستا(بازرس) تشکیل  شد و تعداد 126 پرونده مورد بررسی هیئت مدیره قرار گرفت.

در این جلسه 14 نفر به عنوان وابسته یک، 79 نفر وابسته دو و 4نفر عضو دوستدار شناخته شدند و 2 پرونده نیز به کانون های دیگر ارجاع شد.

همچنین از تعداد 27 نفر از متقاضیان بیمه و عضویت نیز برای آزمون دعوت به عمل آمد.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی هیئت مدیره این کانون در تاریخ دوم مرداد ماه تشکیل خواهد شد.تبلیغات